Praktikcenter
Praktikcenter

På Business College Syd er Praktikcenter for handelsuddannelsen med specialer godkendt pr. 1. september 2013. Der er tale om en uddannelsesgaranti ved optagelse i skolepraktik, såfremt eleven forgæves har forsøgt at finde en elevplads inden for handel.

Praktikservice arbejder med den samlede praktikpladsformidling (LOP). Service og vejledning af både virksomheder og elever inden for alle merkantile uddannelser og specialer.

Medarbejderne i afdelingen arbejder sammen på tværs af de to arbejdsfelter.

Kontakt

Gitte Schmidt Afdelingsleder, Praktik og vejledning gs@bcsyd.dk
Heidi Bøttern Svedborg Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7925 hs@bcsyd.dk
Knud Ernst Pedersen EUD- og EUV-vejleder Tlf. 7342 5570 kep@bcsyd.dk
Tina Thiim Jensen Uddannelsessekretær tij@bcsyd.dk