EUD Business/EUX Business

Tilmelding

Synes du EUD & EUX Business lyder som noget for dig, kan du tilmelde dig via www.optagelse.dk eller kontakte uddannelsessekretær Lise-Lotte Hansen på tlf. 7342 5512.

Vi glæder os til at se dig

Adgangskrav

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du opfylde adgangskravene. Du kan opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse på flere måder:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsvarende prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor).

                        eller

  • Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.


Læs mere om de generelle adgangsbetingelser

 

Kontakt studievejlederen

Du er velkommen til at kontakte Berit på tlf. 73425564 eller bjo@bcsyd.dk, hvis du har spørgsmål om uddannelsen, optagelse.dk eller andet.

 

Kontakt

Lars Boes Jørgensen Uddannelseschef EUD & EUX Business lbj@bcsyd.dk
Lise-Lotte Hansen Uddannelsessekretær Tlf. 7342 5512 lh@bcsyd.dk
Link til tilmelding

Optagelse.dk - søg ungdomsuddannelse

Få en instruktion til ansøgningen på optagelse.dk 2019