Ledelse og HR

Udvikling gennem lederuddannelse er med til at sikre, at du er rustet til de krav, der stilles til dig som leder – nu og i fremtiden.

Vores lederuddannelser afspejler forskellige ledelsesroller og –niveauer og er opbygget af moduler. Du kan tage modulerne enkeltvis eller hele pakker. Nogle af modulerne egner sig også til dig, som sidder i en stabsfunktion med ledelsesbetjening og HR. Læse om pakkerne nedenfor og se de aktuelle kurser i listen.

Hvis ikke du finder, hvad du søger, så kontakt os, og vi vil forsøge at finde en løsning, der passer dig og din virksomhed. Du kan også henvende dig til os, hvis I er en gruppe deltagere med samme behov inden for et specifikt område. Undervisningen kan foregå lige når det passer jer bedst - og både hos os eller hos jer. Se kontaktoplysninger i højre side.

Vi tilbyder følgende lederuddannelser:

Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU)

Springet fra medarbejder til leder kan være et stort skridt i ens karriereudvikling og det er nødvendigt at tage stilling til, hvilken leder du vil være. At skulle fungere som leder for nogle medarbejdere gør, at det er vigtigt, at kende sine egne styrker og svagheder som leder. Et vigtig element inden for ledelse er, at du påtager dig lederrollen. GLU’en hjælper dig med at finde dig til rette i de ledelsesrolle og giver dig værktøjer til god ledelse og den basale ledelsesfaglige viden. 

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Er du projektleder eller på vej til at blive det, eller er du en anden nøgleperson i en projektgruppe? Vores kurser i projektmetode og -ledelse giver dig de nødvendige kompetencer til at lave projektplanlægning, deltage effektivt i projekter og agere som projektleder i praksis. 

Den Videregående Lederuddannelse

Uddannelsesforløbet stiller skarpt på dig, der er nyudnævnt leder eller erfaren leder og som ønsker et udviklingsforløb, der styrker dine ledelsesevner og udfordrer dig med virkelighedsbaserede problemstillinger inden for personalejura, innovation, coaching og projektstyring. 


Fra 1. januar 2020 har Undervisningsministeriet bestemt, at alle AMU-fag skal afsluttes med en test/prøve.


Find det kursus der passer til dig

18.08.2020
Det personlige lederskab
Varighed: 3 dage
Mommark Handelskostskole

Få indsigt i dig selv som leder - formålet med modulet er at give dig en grundig introduktion til ledelse. Modul 1 på Grundlæggende Ledelse (GLU).

18.08.2020
Den Grundlæggende Lederuddannelse
Varighed: 13 dage - 5 moduler af 2-3 dages varighed
Mommark Handelskostskole

Med uddannelsen Den Grundlæggende Lederuddannelse får du en række ledelsesværktøjer som konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse og forandringsledelse. Uddannelsen er bygget op om 5 moduler af 2-3 dages varighed.

24.08.2020
Anerkendende ledelse
Varighed: 2 dage
Mommark Handelskostskole

Du vil kunne diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau efter dette kursus. Modul 5 i uddannelsesforløbet Videregående lederuddannelse.

01.09.2020
Projektledelse
Varighed: 3 dage
Mommark Handelskostskole

Du lærer at omsætte projektideer til praktisk gennemførlige projekter, du kan medvirke i udarbejdelsen af handlingsplaner for projektets faser samt aktivitets- og ressourceoversigt mm.Modul 1 uddannelsesforløbet Projektledelse

15.09.2020
Kommunikation som ledelsesværktøj
Varighed: 3 dage
Mommark Handelskostskole

Lær at lytte, spørge, præsentere og afholde møder. På dette modul lærer du, hvordan kommunikation kan anvendes som et ledelsesværktøj. Modul 2 på Grundlæggende Ledelse (GLU)

30.09.2020
Ledelse af forandringsprocesser
Varighed: 2 dage
Mommark Handelskostskole

Du lærer at omsætte projektideer til praktisk gennemførlige projekter, du kan medvirke i udarbejdelsen af handlingsplaner for projektets faser samt aktivitets- og ressourceoversigt mm.Modul 2 uddannelsesforløbet Projektleder.

06.10.2020
Håndtering af konflikter og vanskelige samtaler
Varighed: 2 dage
Mommark Handelskostskole

På dette modul lærer du at tackle konflikter og svære samtaler. Modul 3 på Grundlæggende Ledelse (GLU).

08.10.2020
Lean i administrative funktioner
Varighed: 1 dag
Mommark Handelskostskole

Du får en basal viden om lean-værktøjer og kan vurdere betydningen af at iværksætte lean-processer i egne administrative arbejdsfunktioner. Modul 6 i uddannelsesforløbet Videregående lederuddannelse.

03.11.2020
Situationsbestemt ledelse
Varighed: 2 dage
Mommark Handelskostskole

Lær at motivere dine medarbejdere på baggrund af situationsbestemt ledelse. Modul 4 på Grundlæggende Ledelse (GLU)

10.11.2020
Bliv bedre til personlig arbejdsplanlægning
Varighed: 2 dage
Mommark Handelskostskole

Du bliver i stand til at udføre planlægningsopgaver, så din arbejdsdag bliver langt mere struktureret samt prioritere arbejdsopgaverne. Du kan anvende planlægningsværktøjer og -metoder. Modul 7 i forløbet Videregående lederuddannelse.

Fandt du ikke hvad du søgte
eller har du brug for vejledning?

Karen Clausen
Kursussekretær
Tlf. 7340 7914
kac@bcsyd.dk