ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU)

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Ledige og selvstændige har også mulighed for at tage et AMU-kursus.

AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

På ArbejdsMarkedsUddannelserne tilbydes et forholdsvis standardiseret kursusindhold (fastlagt af Undervisningsministeriet) målrettet relevante jobfunktioner, og der vil være begrænset mulighed for individuel vejledning og hjælp i forhold til daglige arbejdsopgaver.

Tilmelding

Du tilmelder dig online på www.efteruddannelse.dk, hvis du er i job, eller du repræsenterer en virksomhed og tilmelder en eller flere medarbejdere. Du kan på vores kursusportal benytte dig af muligheden for at reservere plads på et kursus, hvorefter vi vender tilbage med nærmere information om hvordan du tilmelder dig på www.efteruddannelse.dk

Hvis du er ledig, kan du ringe eller sende en mail til kursussekretærerne for at tilmelde dig et kursus eller for at få vejledning.

Godtgørelse og tilskud

Hvis du er i målgruppen kan du ansøge om VEU-godtgørelse og evt. befordringstilskud.

 • Tilskud
  Befordringstilskud
  I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet kan der ydes befordringstilskud. Ved eventuel ud- og hjemrejse mellem bopæl og indkvarteringssted, kan der gives tilskud op til 400 km. pr. rejse. Ligesom der kan gives tilskud til rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage. Tjek aktuelt regelsæt og satser.

  Tilskud til kost og logi & beregning af afstand
  Tilskud til kost og logi ved deltagelse i ArbejdsMarkedsUddannelser kræver, at du har mere end 120 km mellem bopæl og uddannelsessted.
  Der gælder en særlig regel ved beregning af afstand mellem bopæl og uddannelsessted i forbindelse med tilskud til transport og kost & logi. Tjek aktuelt regelsæt og satser.

 • VEU-godtgørelse
  www.efteruddannelse.dk  skal du søge om godtgørelse for 95% af alle ArbejdsMarkedsUddannelser. For disse kurser er det udelukkende digitale ansøgninger sendt via efteruddannelse.dk, som udløser VEU-godtgørelsen.

  For at kunne bestille kurser og søge VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk skal du bruge en digital medarbejdersignatur. Den får du hos den person, som administrerer din virksomheds digitale signatur.

  Det er en god idé at få det praktiske på plads i god tid. I de fleste virksomheder går det hurtigt, men hvis I f.eks. ikke allerede har digitale signaturer, kan det tage nogle dage at få dem leveret via danid.dk eller virk.dk.

  Så snart du har din medarbejdersignatur og internt er godkendt til at administrere kurser, vil du til gengæld kunne tilmelde medarbejdere og søge godtgørelse i løbet af få minutter.

  Behandling af persondata
  Oplysninger indtastet på Efteruddannelse.dk behandles i de studieadministrative systemer, der er knyttet til uddannelsen og udveksles med myndigheder og uddannelsesorganer. Formålet hermed er at udføre de studieadministrative opgaver, der er forbundet med uddannelsesaktiviteten.

  Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K er dataansvarlig, og uddannelsesinstitutionen er databehandler.

  Der er hjælp at hente på www.efteruddannelse.dk , hvor du også finder vejledninger til brug for tilmelding og ansøgning om godtgørelse.


Holdstørrelse

Du deltager på hold med 18-24 medkursister, og på it-kurserne får alle selvfølgelig stillet en pc til rådighed.

Kursusmaterialer

Kursusmaterialerne låner du med mulighed for at købe dem til en rimelig pris.

Forplejning

Der er ikke forplejning med i prisen. Men vores dygtige kokke tilbyder et sundt og varieret udbud. Prisen er 160 kr pr. dag for morgenbrød, frokostbuffet, kage/frugt, te og kaffe. Du er selvfølgelig også velkommen til at medbringe madpakke.

Deltagerbetaling og betalingsfrist

Deltagerbetalingen afhænger af kurset – læs mere om priserne på Uddannelsesguiden for personer i AMU-målgruppen.

Deltagere med en videregående uddannelse skal betale den fulde deltagerbetaling for kurser og kompetenceforløb under AMU-lovgivningen.

Du modtager en faktura på deltagerbetalingen. Det er meget vigtigt at overholde betalingsfristen. Overholdes betalingsfristen ikke, skal du betale den fulde deltagerpris.

Evaluering

Alle ArbejdsMarkedsUddannelser skal evalueres af deltagerne, og besvarelserne skal registreres i et fælles system, som er tilgængeligt for alle på adressen www.viskvalitet.dk

Formålet er, at ArbejdsMarkedsUddannelserne løbende skal kunne justeres og forbedre undervisningen og andre forhold vedr. kursusafholdelsen.

Kursusbevis

Du modtager et bevis efter hvert kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Optagelse

Optagelse på kurser og kompetenceforløb sker i rækkefølge efter tilmeldingsdato, indtil der ikke er flere ledige pladser.

Hvis et kursus er overtegnet, vil du blive tilbudt plads på en venteliste. Rækkefølgen på ventelisten bestemmes af datoen for din accept af pladsen.

Behandling af persondata

Oplysninger indtastet på Efteruddannelse.dk behandles i de studieadministrative systemer, der er knyttet til uddannelsen med det formål at udføre de studieadministrative opgaver, der er forbundet med uddannelsesaktiviteten.

Ministeriet for børn og undervisning, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K er dataansvarlig, og uddannelsesinstitutionen er databehandler.

Forbehold

Vi forbeholder os ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldinger og til eventuelt at ændre kursussted. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer, som følge af ændringer i lovgivningen.

Vi tager forbehold for lov- & bekendtgørelsesmæssige ændringer.


Tilmelding

Vi gør tilmelding til det ønskede kursus nemt for jer. Nedenfor har vi lavet guidelines, men er I i tvivl, er I altid velkommen til at kontakte os.

Sådan tilmelder I jer en AMU-uddannelse og søger om VEU-godtgørelse

Når I som virksomhed skal tilmelde jeres medarbejdere til en AMU-uddannelse, skal I tilmelde alle deltagerne og søge om VEU-godtgørelse via linket efteruddannelse.dk, som er en landsdækkende portal for voksen- og efteruddannelse.

efteruddannelse.dk er der mange muligheder for at finde de helt rigtige AMU-uddannelser til jeres medarbejdere. Som virksomhed får I jeres eget administrationsområde, hvor I har det fulde overblik over medarbejdernes tilmeldinger og deres kompetenceudvikling. Via denne administrationsside er det også muligt at lade medarbejderne selv stå for tilmeldingen.

Sådan gør I
 • Gå ind på efteruddannelse.dk
 • Søg efter den AMU-efteruddannelse I ønsker
 • Læs om AMU-efteruddannelsen, vælg hold og klik på ”Tilmeld nu” til højre på siden. Herefter hjælper en guide jer igennem tilmeldingen
 • Bemærk at tilmeldingen foregår krypteret. Det betyder, at uvedkommende ikke kan læse de informationer – fx de cpr-numre – som I indtaster undervejs
 • Nu er I tilmeldt AMU-uddannelsen, og vi sender en bekræftelse på jeres tilmelding hurtigst muligt.


Vi glæder os til at byde jer velkommen hos Kurser & efteruddannelse.

Før I kan tilmelde jer på efteruddannelse.dk

Kontakt Mette Boysen Riis eller Grethe M. Roager på tlf. 7342 5525 eller mbr@bcsyd.dk / gmr@bcsyd.dk  for at få oplyst kviknummeret for jeres kursus.

Vær opmærksom på at virksomheden skal logge på med digital signatur, fx NemID.


Betaling

Læs om de forskellige betalingsbetingelser og -muligheder for de forskellige kursustyper.

Prisfastsættelse

Priserne fastsættes via et takstkatalog fra Undervisningsministeriet og har sit grundlag i finansloven. Priserne er derfor kun gældende for det aktuelle finansår.

Hvis et kursusforløb starter i ét finansår og fortsætter i et andet, opkræver vi deltagerbetalingen i to rater, således at første rate gælder den del af aktiviteten, som ligger i det første år. Rate 2 for den del af aktiviteten som ligger i det efterfølgende finansår, opkræver vi når takstkataloget og dermed prisen for dette år foreligger.

Deltagerbetaling

Beskæftigede deltagere i VEU-målgruppen (faglærte/ufaglærte samt personer med en forældet videregående uddannelse) betaler alene den obligatoriske deltagerbetaling. Beskæftigede deltagere uden for VEU-målgruppen skal betale hele kursusprisen. Lediges deltagelse betales af jobcentret. Priserne er anført ved den enkelte kursusbeskrivelse.

Materialer

Vi stiller materialer til rådighed på kurset. Hvis du ønsker at købe materialerne, giver du besked til underviseren. Du modtager så en faktura på beløbet. Priserne ligger mellem 100 og 250 kr.
 På forløb hvor vi bruger bøger, kan du købe bøgerne til samme pris som Kurser & efteruddannelse har betalt.

Afgift for udeblivelse og framelding for beskæftigede personer
 • Hvis du udebliver fra kursets første dag, opkræver vi dig 2.500 kr. for kurser med en 
varighed til og med 37 lektioner (= 5 dage) og 3.500 kr. for kurser på mere end 37 lektioner
 • Hvis du melder fra senere end en uge før kursets første dag, opkræver vi dig 1.500 kr. for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og 2.500 kr. for kurser på mere end 37 lektioner. 
Vi opkræver afgiften på en faktura, som sendes med post. 
Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, der betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift
 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.

Tillægsydelser

Vi kan efter særlig aftale med virksomheden opkræve betaling for ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. Vi tilbyder også at arrangere forplejning og indkvartering for hold hvor, deltagere kommer fra samme virksomhed.

Betaling for uopfyldte hold

Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger. 
Vi tager forbehold for lovændringer.

Fakturering

Ved overskridelse af forfaldsdato på faktura mister Kurser & efteruddannelse sit tilskud fra staten i forbindelse med AMU-kurserne. Vi forbeholder os retten til at viderefakturere denne meromkostning til kunden i tilfælde af for sen betaling.

 

Fra 1. januar 2020 har Undervisningsministeriet bestemt, at alle AMU-fag skal afsluttes med en test/prøve.

Kursustyper

Alle vores kurser gennemfører vi både som åbne kurser og som kursusforløb for virksomheder. Du og dine kolleger kan både komme enkeltvis på vores åbne hold, men vi kan også arrangere lukkede forløb for netop jer. Mange virksomheder vælger en kombination.

Du kan vælge mellem disse typer af kurser på Mommark Kursus- og Kompetencecenter:

Kurser uden tilskud

Kurser uden tilskud – åbne kurser – foregår på små hold, hvor der er tid til individuel vejledning, dialog og sparring mellem dig og din underviser. På disse kurser kan underviseren i høj grad tilpasse undervisningen efter de enkelte deltageres ønsker og behov. Her er tale om korte intensive kurser for dig, der vil have masser af inspiration og konkrete værktøjer på forholdsvis kort tid. Deltagerne kommer typisk fra flere forskellige virksomheder.

Virksomhedstilpassede kurser

Vi tilbyder også at sammensætte virksomhedstilpassede kurser skræddersyet til netop dig og dine kollegers ønsker til efteruddannelse. Disse kurser tager udgangspunkt i fx virksomhedens værdier, visioner, behov og arbejdsprocesser – og naturligvis også i dine kollegers situation og behov for ny viden.

Kurser med tilskud

Kurser med tilskud kaldes AMU-kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser), og er efteruddannelse til dig uanset om du er faglært eller ufaglært. Kurserne er dog udviklet særligt med henblik på at opfylde behovet for efteruddannelse hos faglærte og ufaglærte med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse. Et AMU-kursus er typisk et kort forløb på nogle få dage, men du kan også vælge at sætte flere kurser sammen og dermed skabe et egentligt efteruddannelses-forløb. Alle AMU-kurser er kompetencegivende, og nogle giver merit til erhvervsuddannelserne. På AMU-kurser med tilskud foregår undervisningen på større hold.

Få godtgørelse for tabt løn – VEU--godtgørelse

AMU-kurserne er billige for dig som deltager, da der er tilskud til undervisningen, som delvist er finansieret via finansloven. Mange kurser kan vi sammensætte af AMU-moduler så din virksomhed kan opnå tilskud og løntabs-godtgørelse – VEU-godtgørelse. Derudover kan du søge VEU-godtgørelse hvis du er i arbejde og er inden for AMU-målgruppen. Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller ledig med ret til aktivering, er det gratis for dig at deltage på AMU-kurserne.

Læringscentret

Fordyb dig – og få hjælp, inspiration og vejledning undervejs

Du kan tage kurser i vores Læringscenter i Sønderborg. Her er der altid plads til dig, fordi du selv sidder og arbejder med dit kursusmateriale i vores lokaler. Dit kursusmateriale er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står vi naturligvis klar til at hjælpe dig, da der altid er en underviser tilstede, som du kan spørge. Du er altså ikke afhængig af at skulle kunne møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og tage dit kursus lige når det passer dig. Der er dog få begrænsede perioder, hvor Læringscentret holder lukket.

I vores Læringscenter vil du sidde sammen med personer, som følger andre kurser og lærer og arbejder med noget andet end dig. Det kan være med til at inspirere dig og åbne dine øjne for nye muligheder og perspektiver. Du kan tage kurser inden for IT og økonomi, og alle kurser har løbende optag året rundt.


Kompetencefonde

Kompetencefonde hjælper dig med støtte og betaling af efteruddannelse.

Formålet med kompetencefondene er at støtte og betale efteruddannelse af medarbejdere i virksomheder, der har indgået overenskomst. Det betyder at hvis du er i job og omfattet af en overenskomst på det private område, har du fra 2009 fået en ny rettighed. Du kan nu uddanne dig i arbejdstiden, det er gratis – med løntabsgodtgørelse, og du kan selv vælge den uddannelse, som du synes er bedst for dig.

Reglerne afhænger af overenskomsten

Reglerne for selvvalgt uddannelse er fastlagt i den overenskomst du er omfattet af. Derfor er reglerne ikke helt ens. Men de fleste har ret til at vælge kurser der er målrettet et hvilket som helst job inden for branchens overenskomst. Nogle overenskomster giver dig også ret til at vælge kurser inden for tilstødende brancher.

Hvem kan søge?

Har du minimum ni måneders beskæftigelse i en virksomhed, og er du ansat under en overenskomst med ret til selvvalgt uddannelse, kan du søge om at få dækket dine udgifter ved deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Hvilke udgifter kan du søge om at få dækket?

Du kan få tilskud til en stor del af dine samlede udgifter i forbindelse med ekstra uddannelse eller kursus. Du vil ofte fx kunne få dækket:

 • 85 % til 100 % af din løn under selvvalgt uddannelse
 • udgifter til kursusgebyr
 • udgifter til kursusmaterialer
 • transportudgifter til og fra kursussted
 • udgifter til ophold ved internatkurser.


For at få tilskud til selvvalgt uddannelse er det dog en betingelse at din arbejdsgiver i uddannelsesperioden ikke udbetaler hel eller delvis løn til dig. Din arbejdsgiver har derfor meget begrænsede udgifter ved at du benytter dig af tilbuddet om efteruddannelse.

Du vælger selv – vi kan hjælpe dig med at vælge rigtigt

Som medarbejder vælger du selv det kursus eller uddannelsesforløb som du ønsker at følge – og der er meget at vælge imellem. Kurser & efteruddannelse har et bredt udbud af kurser inden for mange fagområder, og vi kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning. Det gælder, uanset om du leder efter et kursus til dig selv, til dine kolleger eller medarbejdere.


Godkendelser og aftaler

Business College Syd er godkendt til at udbyde ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) jvf. kompetencebekskrivelser (FKB´r) i region Syddanmark.

Udbudsgodkendelser

I den enkelte FKB fremgår, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår


Udbudspolitik

Undervisningsministeriet stiller krav om, at alle uddannelsesinstitutioner, er udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udarbejder en udbudspolitik.

Hent Business College Syds udbudspolitik

Udlægningsaftaler 2020

 

Udliciteringsaftaler

 • Business College Syd har p.t. ikke indgået udliciteringsaftaler.


Offentliggørelse af kurser på www.efteruddannelse.dk

Business College Syd offentliggør alle kurser på www.efteruddannelse.dk - se kursusoversigten


Fandt du ikke hvad du søgte
eller har du brug for vejledning?

Mette Boysen Riis
Kursussekretær
Tlf. 7340 7915
mbr@bcsyd.dk