Handelselev Auto

Ønsker I fagligt uddannede medarbejdere nu og i fremtiden?

Hvorfor vente på at den uddannede medarbejder finder vej til jeres virksomhed? ved at uddanne egne elever sikrer I jer kompetence medarbejdere nu og i fremtiden.

Specialet salg Auto

Uddannelsen er en vekseluddannelse, der er opbygget i en fleksibel struktur, hvor virksomhed, elev og skole har mulighed for at kombinere flere af teoriuddannelsens fag, så de passer bedst muligt til den enkelte praktikaftale og dermed til det samlede uddannelsesforløb.

De bundne specialefag salgsanalyse, salg og produktkendskab gennemfører vi på 3 x 14 dage i Mommark. Man skal vælge 3-5 valgfag.

Repræsentanter fra branchen anbefaler følgende 4 valgfag:

  • Logistik
  • Indkøb
  • Space-management
  • Præsentationsteknik eller kommunikation via elektroniske medier

Hvordan ansætter man en elev?

1. Eleven bliver ansat i en godkendt virksomhed. Hvis I ikke er godkendte, kan vi hjælpe jer med oplysninger eller en godkendelse.
2. I underskriver en 2-årig uddannelsesaftale og sender den til Business College Syd, Mommark.
3. Vi fremsender information om skoleopholdene.
4. Eleven bog på Business College Syd i Mommark på skolehjemmet i de 9-12 uger, han eller hun er på skole.
5. Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) yder lønrefusion, mens eleven er på skole.
6. AER yder pt. bonus til virksomheder, der ansætter elever.

Fandt du ikke det du søgte
eller har du brug for vejledning?

Christian Seeberg
Underviser
cs@bcsyd.dk

Heidi Bøttern Svedborg
Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7925
hs@bcsyd.dk