Salgsassistent uden profil

- en detailhandelsuddannelse

FAKTA om uddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod salgsassistent uden profil og består af et grundforløb kombineret med et hovedforløb. Læs mere om salgsassistent uden profil hos Uddannelsesnævnet.dk

Uddannelsens forløb

Salgsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse, der tager 2 år. Det vil sige, at eleven skifter imellem at være på praktikpladsen/lærepladsen og lære den praktiske del af uddannelsen og så ind imellem være på skole, hvor eleven lærer den teoretiske del af uddannelsen.

Eleven er på skoleforløb i 9-13 uger som oftest er fordelt over perioder af 14-dages varighed.
I skoleperioderne er eleven sammen med andre elever fra detailhandelsbranchen og de bor på skolen i Mommark.

I løbet af uddannelsen vil eleven skifte mellem flere forskellige funktioner i den virksomhed, hvor eleven er i lære.

Optagelsesbetingelser

For at blive salgsassistent med profil Convenience skal man have en praktikplads som salgselev. Virksomhederne opslår elevstillingen relevante steder fx jobbaser, lokale aviser eller evt. på den lokale handelsskole. Mange uddannelsesinstitutioner har en jobbørs til deres elever. Optagelsesbetingelserne kan ses på Uddannelsesguiden

Mommark er ikke involveret i ansættelsen af administrationselever, men vi hjælper gerne med de formelle krav ved ansættelse af en elev. Kontakt Heidi Svedborg på mail hs@bcsyd.dk eller tlf. 7340 7925.


Fandt du ikke det du søgte
eller har du brug for vejledning?

Grethe Marcussen Roager
Kursussekretær
Tlf. 7340 7917
gmr@bcsyd.dk

Søren Løth
Underviser
sl@bcsyd.dk