Salgsassistent med profil vin
- en elevuddannelse i Mommark

Fremtidens detailhandel stiller store krav til fremtidens sælgere.

På Mommark tilbyder vi en moderne elevuddannelse til vinbranchen med fokus på faglighed, praktiske færdigheder og digitalisering. Vi ved, at oplæringsansvarlige, ledelse og HR-afdelinger stiller store krav til samarbejdet omkring udviklingen af deres vinelever.

Elevuddannelsen på Mommark gennemføres i tæt kontakt med vinbranchen, hvor vi gennem samarbejde med butikker og leverandører sikrer, at uddannelsen matcher de krav, der stilles til både butikker og medarbejdere i fremtidens ”oplevelsesbutikker med fokus på specialistviden ”storytelling” og selvfølgelig det gode købmandsskab.

Ud over teori og vin indeholder uddannelsen også spændende indlæg præsenteret af gæsteundervisere fra branchens førende leverandører inden for kaffe, te og spiritus. I skolens nye undervisningskøkken og restaurant, er der på alle moduler en gourmetevent, hvor vi træner sammensætning af mad og vin. Specialøl er også en del af uddannelsen, hvor eleverne designer og brygger deres eget øl på skolens bryganlæg, det sikrer viden om råvarernes indflydelse på det færdige øl.

Vi har kontinuerligt fokus på, at vi udvikler uddannelsen og os selv pædagogisk og fagligt, så vi imødekommer vores kunders behov og ønsker. Vi er på forkant med ny teknologi for at fremme elevernes kompetencer og gøre dem klar til fremtidens arbejdsmarked.

Fællesskab - kostskolemiljø - vi er sammen 24-7

Mommark er en kostskole, hvor dagligdagen bærer præg af, at eleverne spiser, bor og har deres fritid på skolen, hvilket giver stedet et hjemligt og familiært præg, som underviserne er en vigtig del af. Skolen har spændende faciliteter til både indendørs og udendørs fysisk leg og læring. Læs mere om kostskolemiljøet i Mommark.

Der er mange fordele ved at vælge Mommark som hovedforløbsskole:

- Underviserne har stor erfaring fra branchen
- Gæsteundervisere fra branchen
- Opgaver og cases er brancherelevante
- Eleverne har de bedste muligheder for at danne netværk
- Skolehjemmet giver mere tid til undervisning
- Vi er på forkant med ny teknologi
- Vi tilbyder et stort udvalg af valgfag også på ekspertniveau

Vidste du?
- Kost og logi er gratis ved ophold på skolehjemmet
- Der kan søges om transportgodtgørelse af rejseomkostninger til og fra Mommark

Sådan underviser vi...

Vi arbejder kontinuerligt for at skabe et fagligt højt niveau og et fællesskab, der skaber de bedste forudsætninger for at udvikle elevernes professionelle kompetencer.

Underviserne har alle en faglig uddannelse samt praktisk erfaring inden for detailhandel.

Den merkantile del af uddannelsen varetages af Mommarks faste undervisere, som også har den koordinerende rolle for holdet, ligeledes varetages undervisningen af Vin af fast underviser. For at skabe sammenhæng mellem teori og praksis tager undervisningen udgangspunkt i butikkernes eget vinsortiment.

Vi tror på, at samarbejde mellem uddannelsessted og arbejdspladsen er vigtig, derfor tilbyder vi også kurser for de oplæringsansvarlige for at uddanne dem til at blive de bedste oplæringsansvarlige og samtidig er vi med til at de kan netværke.

På forkant med ny teknologi

Vi har et tæt samarbejde med Universe Science Park, som giver eleven en unik mulighed for at blive præsenteret for nye teknologiske tiltag fx AR og VR. Underviseren inddrager denne viden i undervisningen ved at synliggøre for eleven, hvordan man anvender eller kan anvende denne teknologi i fremtidens vinbutik. 

Vi ønsker at eleven videndeler med praktikpladsen, så alle kan være på forkant med nye teknologiske tiltag. Samtidig synliggør vi for eleven, at vinbranchen befinder sig i en rivende udvikling, hvor det er vigtigt at holde sig ajour.

Undervisere på vin

 

Søren Løth

Underviser

Mail: sl@bcsyd.dk

 

Heidi Svedborg

Uddannelsessekretær

Heidi kan hjælpe med de formelle krav ved ansættelse af en elev.
Tlf. 7340 7925
Mail: hs@bcsyd.dk

 Mommark - hele Danmarks brancheskole

Faglighed og fællesskab

Vi er sammen 24-7.
Læs mere om skolehjemmet i Mommark

Outdoor på alle hold

Udeaktiviteter giver nye muligheder for læring.
Læs mere om Outdoor på hovedforløb

På forkant med ny teknologi

Ny teknologi sikrer eleven og fremtidens arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi arbejder med ny teknologi i Mommark

Fandt du ikke det du søgte
eller har du brug for vejledning?

Søren Løth
Underviser
sl@bcsyd.dk

Grethe Marcussen Roager
Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7917
gmr@bcsyd.dk