Merkantilt Hovedforløb
Salgsassistent dagligvarer

Salgsassistent dagligvarer

Som Salgsassistent dagligvarer bliver du uddannet i at kunne gennemføre de daglige opgaver, der er i en moderne dagligvareforretning.
Hovedforløbet tager 2 år. Det er en vekseluddannelse og i de to år, er der 8 skoleuger.

I skoleperioderne er du sammen med andre elever fra branchen. I arbejder med emner omkring detailhandel, så du til fagprøven kan vise, at du selvstændigt kan løse opgaver i din virksomhed.

Kontakt

Jane Teichert Uddannelsessekretær Tlf. 73407911 Jat@bcsyd.dk