Merkantilt Hovedforløb
For censorer

Elever på hovedforløb afslutter deres uddannelse med en fagprøve, der afsluttes med en mundtlig eksamen. Til stede ved eksamen er eksami-
nator dvs. en underviser, der har undervist eksaminanden og censor.

Mommark Handelskostskole udpeger censorer til bedømmelse af fag-
prøver og andre eksaminer.

En censor skal have:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forudsætninger, mål og metoder
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder

En censor må ikke være ansat på Business College Syd.

Kontakt

Marianne Pelck Paulsen Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7900 mpp@bcsyd.dk
Eksamensbekendtgørelse

BEK nr. 41 af 16/01/2014