Merkantilt Hovedforløb
For censorer

Elever på hovedforløb afslutter deres uddannelse med en fagprøve, der afsluttes med en mundtlig eksamen. Til stede ved eksamen er eksaminator dvs. en underviser, der har undervist eksaminanden og censor.

Mommark Handelskostskole udpeger censorer til bedømmelse af fagprøver og andre eksaminer.

En censor skal have:

  • indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forudsætninger, mål og metoder
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder

En censor må ikke være ansat på Business College Syd.

Eksamensbekendtgørelse

BEK nr. 41 af 16/01/2014

Kontakt

Marianne Pelck Paulsen Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7900 mpp@bcsyd.dk