Merkantilt Hovedforløb

Information til virksomheden

De følgende sider er målrettet virksomheder, der ønsker eller har en elev i praktik inden for det merkantile område.

Ønsker virksomheden en elev i praktik skal jeres virksomhed først godkendsgodkendes som praktiksted, og der skal indgåes en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiveren og eleven. Uddannelsesaftalen sendes til Mommark Handelskostskole.

Læs mere om hvordan virksomheden godkendes som praktiksted

Arbejdsgiveren udpeger dernæst en oplæringsansvarlig og evt. en uddannelsesansvarlig i virksomheden, der er den primære kontakt mellem Mommark Handelskostskole og arbejdspladsen, og som støtter og vejleder eleven i sit uddannelsesforløb.

Næste skridt er udfærdigelse af praktikplaner, så elevens uddannelse kommer i rammer, der sikrer en god uddannelse og et godt forløb for både arbejdsgiver og elev.

Ny ordning skal sikre flere erhvervsuddannede

Den 1. januar 2018 træder en ny ordning i kraft, der hedder Praktikplads-AUB. Læs mere

Kontakt

Heidi Bøttern Svedborg Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7925 hs@bcsyd.dk