Merkantilt Hovedforløb
Faktablad for grundforløbsprøve
HHX- og EUX-elever får ikke standardmerit

Hvis man som virksomhed ønsker at indgå en uddannelses-/praktikaftale med en elev, der ikke har gennemført den merkantile erhvervsuddannelses grundforløb, kan man frem til 2020 fortsat ansætte studenter. De skal dog have den rette grundforløbsprøve, for at kunne indgå praktikaftale og fortsætte på den merkantile erhvervsuddannelses hovedforløb.  

For HHX- og EUX-elever gælder, at de skal gennemføre et 5 ugers forløb, som alene omhandler de uddannelsesspecifikke fag (handel, detail eller kontor) og afsluttes med en grundforløbsprøve.

For STX- og HTX-elever gælder, at de skal gennemføre et 10 ugers forløb, som afsluttes med en grundforløbsprøve i et uddannelsesspecifikt fag (handel, detail eller kontor).

Begge disse forløb gennemføres som dagsforløb på Business College Syd.

Kompetencerne i de uddannelsesspecifikke fag
Eleven skal til prøve i det uddannelsesspecifikke fag, også kaldet grundforløbsprøven. Prøven er en mundtlig prøve på 30 minutter med ekstern censor og bedømmes med bestået/ikke bestået.
Der gælder følgende kompetencemål (i overskrifter) for de respektive retninger:

Handel:

 • Digital databehandling
 • Kommunikation og formidling i B2B
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Forståelse af værdi- og forsyningskæder


Detail:

 • Butiksdrift
 • Butiksøkonomi
 • Performance
 • Salg
 • Visual merchandising
 • Innovation/iværksætteri
 • Afsætning via elektroniske medier


Kontor:

 • Kommunikation
 • Databehandling
 • Kvalitet og service


Et ”turboforløb” for elever med særlige forudsætninger

Ud over de nævnte 10- hhv. 5-ugers forløb i Sønderborg, tilbyder BCSyd også et ”turboforløb” for HHX- og EUX-elever med særlige forudsætninger, hvor undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag, på baggrund af en individuel vurdering, kan afkortes.  

Blandt kriterierne for, om man vil kunne leve op til at have de fornødne særlige forudsætninger, er følgende:

HHX

 • Har en uddannelsesaftale/praktikaftale med en virksomhed
 • Er Handelsstudent (har gennemført/bestået en HHX)
 • Har som minimum bestået følgende fag: Matematik C, International økonomi B
 • Har et karaktergennemsnit på mindst 4 i følgende fag: Dansk A, Engelsk A, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B


EUX (ny retning)

 •  Har en uddannelsesaftale/praktikaftale med en virksomhed
 • Har bestået EUX
 • Har som minimum bestået følgende fag: Organisation C, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B
 • Har et karaktergennemsnit på mindst 4 i følgende fag: Dansk A, Engelsk A, Afsætning B


Et konkret 2-ugers ”turboforløb”

På Handelskostskolen i Mommark gennemføres et afkortet forløb for elever, der vurderes at have de fornødne særlige forudsætninger for at kunne gennemføre den konkrete grundforløbsprøve efter to ugers intensiv undervisning.
Eleven bor på skolen fra mandag til fredag i begge uger. Prøverne afvikles den sidste dag i forløbet.
Vi påregner at gennemføre dette ”turboforløb” 1-2 gange årligt.

Hvad indebærer det for virksomheden/eleven?

Når eleven gennemfører grundforløbet efter at uddannelsesaftalen (læretiden) er påbegyndt, skal virksomheden forlænge uddannelsesaftalen med den længde, grundforløbet varer.
Hvis eleverne deltager på det 2 ugers ”turboforløb”, skal aftalen således forlænges med 2 uger.
Når eleven deltager på ”turbo-forløbet” på Mommark Handelskostskole, får virksomheden AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), og skolen får taxametertilskud. Der er således finansiering til både undervisning, transport og skolehjem/-ophold.  

Kontakt skolen  

Kontakt Mommark Handelskostskole for yderligere information og konkret vurdering af den enkelte elevs mulighed for at deltage på ”turboforløbet”.

Kontakt

Heidi Bøttern Svedborg Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7925 hs@bcsyd.dk
Tina Thiim Jensen Uddannelsessekretær tij@bcsyd.dk