Handelsuddannelse med specialet auto  - en elevuddannelse i Mommark

Vi uddanner fremtidens nye sælgere inden for bilbranchen. Uddannelsen har fokus på salg og kundekontakt i et bilhus eller hos en autogrossist. Det kan også være i en reservedelsafdeling, i kundemodtagelsen og i salgsafdelingen eller en kombination.

På Mommark tilbyder vi en moderne elevuddannelse til branchen med fokus på faglighed, kommunikation og digitalisering.

Eleven får:

  • Undervisning af brancheuddannede undervisere og samarbejdspartnere.
  • God forståelse af branchen, dens produkter og ydelser.
  • Færdigheder inden for personligt salg og salgsanalyse.
  • Metoder til at planlægge og styre salgsarbejdet
  • Redskaber til at agere som en effektiv problemløser.
  • Et fællesskab og et netværk eleven vil have glæde af i fremtiden.


På Mommark uddanner vi op mod 100 elever årligt i samarbejde med AutoBranchen Danmark og Bilbranchen, DI. Til uddannelsen er der ligeledes tilknyttet en fokusgruppe med fremtrædende medlemmer fra branchen.

Fællesskab - kostskolemiljø - vi er sammen 24-7

Mommark er en kostskole, hvor dagligdagen bærer præg af, at eleverne spiser, bor og har deres fritid på skolen, hvilket giver stedet et hjemligt og familiært præg, som underviserne er en vigtig del af. Skolen har spændende faciliteter til både indendørs og udendørs fysisk leg og læring. Læs mere om kostskolemiljøet i Mommark.

Der er mange fordele ved at vælge Mommark som hovedforløbsskole:

- Underviserne har stor erfaring fra branchen
- Gæsteundervisere fra branchen
- Opgaver og cases er brancherelevante
- Eleverne har de bedste muligheder for at danne netværk
- Skolehjemmet giver mere tid til undervisning
- Vi er på forkant med ny teknologi
- Vi tilbyder et stort udvalg af valgfag også på ekspertniveau

Vidste du ?

- Kost og logi er gratis ved ophold på skolehjemmet
- Der kan søges om transportgodtgørelse af rejseomkostninger til og fra Mommark

Sådan underviser vi...

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe et højt fagligt niveau og et socialt læringsfællesskab, der giver eleverne de bedste forudsætninger for at udvikle deres kompetencer.

Handelsuddannelsen er en vekseluddannelse. Det vil sige at eleven skifter mellem skoleophold og virksomhedsforlagt praktik.

I undervisningen anvender vi praktisk relaterede salgsredskaber og metoder, som er anvendelige i virksomheden. Det er vores mål, at eleverne styrkes til mødet med branchens kunder og samarbejdspartnere.

Vi tror på, at det er vigtigt at have en tæt kontakt til praktikstederne i bilbranchen. Det gør vi bl.a. ved at anvende cases fra branchen, deltage i brancherettede kurser og events samt lade underviserne komme i praktik i branchen.

Underviserne har alle en faglig uddannelse inden for autobranchen kombineret med mange års praktisk erfaring inden for branchen. De har en erhvervspædagogisk diplomuddannelse og videreuddanner sig løbende.

Valgfag - også på ekspertniveau

Vi tilbyder mange forskellige valgfag på niveauer fra avanceret niveau til ekspertniveau. Branchen anbefaler at autoelever vælger valgfagene: Logistik, Indkøb, Trade marketing og et af disse: Kommunikation via elektroniske medier eller Præsentationsteknik.

På valgfaget indkøb besøger vi ydermere forskellige virksomheder, som på hver deres måde arbejder ud fra bestemte koncepter fx Audi Fredericia og Autoproff.

Eleven kan vælge ekspertfaget Supply Chain Management. Faget er på akademiuddannelsesniveau og eleven får mulighed for at gå til eksamen og sikre sig ECTS-point på vejen mod mere efter- og videreuddannelse. Læs mere om valgfaget på ekspertniveau.

De bundne specialefag Salgsanalyse, Salg og Produktkendskab gennemfører vi på 3x14 dage i Mommark. Man skal vælge 3-5 valgfag.

Vi tilbyder følgende valgfag:

- Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden
- Grundlæggende e-handel
- Indkøb
- Indkøbsmetode
- Innovative arbejdsprocesser og projekter
- International handel
- International markedsvalg
- Kommunikation via elektroniske medier
- Kulturforståelse og forhandlingskommunikation


- Logistik
- Logistikmetode
- Præsentation g formidling
- Relationsmarkedsføring
- Supplerende vare- eller produktkendskab værktøj
- Supply Chain Management
- Teamwork og arbejdsplanlægning
- Trade Marketing

På forkant med ny teknologi

Vi har et tæt samarbejde med Universe Science Park, som giver eleven en unik mulighed for at blive præsenteret for nye teknologiske tiltag fx Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR). Underviseren inddrager denne viden i undervisningen ved at synliggøre for eleven, hvordan man anvender eller kan anvende denne teknologi i salget.

Vi ønsker at eleven videndeler med praktikpladsen, så alle kan være på forkant med nye teknologiske tiltag. Samtidig synliggør vi for eleven, at branchen befinder sig i en rivende udvikling, hvor det er vigtigt at holde sig ajour.


Glen Voss, filialchef i Autohuset Vestergaard i Kolding:

Vi vil også i fremtiden, i samarbejde med skolen i Mommark, uddanne vore egne medarbejdere til salgsafdelingen. Kombinationen af de intensive skoleophold, blandet med praktisk salgsarbejde, passer godt til vores organisation. Desuden betyder det rigtig meget for os, at de studerende bor på skolen og derved udveksler erfaringer og danner netværk også om aftenen.

Undervisere på autouddannelsen

Allan Fehrs

Underviser
Mail: afe@bcsyd.dk

 

 

Christian Seeberg

Handelslærer
Mail: cse@bcsyd.dk

 

John Jepsen

Underviser
Mail: joj@bcsyd.dk

 

Mommark - hele Danmarks brancheskole

Faglighed og fællesskab

Vi er sammen 24-7.
Læs mere om skolehjemmet i Mommark

Outdoor på alle hold

Udeaktiviteter giver nye muligheder for læring.
Læs mere om Outdoor på hovedforløb

På forkant med ny teknologi

Ny teknologi sikrer eleven og fremtidens arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi arbejder med ny teknologi i Mommark

Johnny Nedergaard

Underviser og teamleder

Kontakt Johnny for at høre mere om indhold og opbygning af handelsuddannelsen med specialet auto i Mommark.
Tlf. 6167 0900     Mail: jn@bcsyd.dk

 

Heidi Svedborg

Uddannelsessekretær

Heidi kan hjælpe med de formelle krav ved ansættelse af en elev.
Tlf. 7340 7925   Mail: hs@bcsyd.dk