Handelsuddannelse med specialet salg  - en elevuddannelse i Mommark

Vi uddanner til virkelighedens professionelle samarbejde blandt kunder og købere.

På Mommark tilbyder vi en moderne elevuddannelse til branchen med fokus på faglighed, kommunikation og digitalisering.

V bestræber os på, at eleven får en stor forståelse for deres virksomhed, og det marked de opererer på.

Eleven får:

  • Færdigheder inden for salg og salgsanalyse.
  • Metoder til at planlægge og styre salgsarbejdet
  • Redskaber til at agere som en effektiv problemløser.
  • Et fællesskab og et netværk eleven vil have glæde af i fremtiden.

 

Fællesskab - kostskolemiljø - vi er sammen 24-7

Mommark er en kostskole, hvor dagligdagen bærer præg af, at eleverne spiser, bor og har deres fritid på skolen, hvilket giver stedet et hjemligt og familiært præg, som underviserne er en vigtig del af. Skolen har spændende faciliteter til både indendørs og udendørs fysisk leg og læring. Læs mere om kostskolemiljøet i Mommark.

Der er mange fordele ved at vælge Mommark som hovedforløbsskole:

- Underviserne har stor erfaring fra branchen
- Gæsteundervisere fra branchen
- Opgaver og cases er brancherelevante
- Eleverne har de bedste muligheder for at danne netværk
- Skolehjemmet giver mere tid til undervisning
- Vi er på forkant med ny teknologi
- Vi tilbyder et stort udvalg af valgfag også på ekspertniveau

Vidste du ?

- Kost og logi er gratis ved ophold på skolehjemmet
- Der kan søges om transportgodtgørelse af rejseomkostninger til og fra Mommark

Sådan underviser vi...

Vi arbejder løbende på at skabe et højt fagligt niveau og et socialt læringsfællesskab, der giver eleverne de bedste forudsætninger for at udvikle elevens professionelle kompetencer.

Vi tilstræber, at salgsmetoderne er praktisk anvendelige i elevens dagligdag.

Handelsuddannelsen er en vekseluddannelse. Det vil sige at eleven skifter mellem skoleophold og virksomhedsforlagt praktik.

Vi anvender digitale teknologier, hvilket muliggør læring før, under og efter skoleopholdene, hvor eleven kan interagere med deres undervisere via Microsoft TEAMS.

Valgfag - også på ekspertniveau

Vi tilbyder mange forskellige valgfag på niveauer fra avanceret niveau til ekspertniveau. Branchen anbefaler at salgselever vælger valgfagene: Kommunikation via elektroniske medier, Trade marketing, Produktkendskab værktøj samt yderligere et valgfrit fag.

Eleven kan vælge ekspertfaget Supply Chain Management. Faget er på akademiuddannelsesniveau og eleven får mulighed for at gå til eksamen og sikre sig ECTS-point på vejen mod mere efter- og videreuddannelse. Læs mere om valgfaget på ekspertniveau

Vi tilbyder følgende valgfag:

- Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden
- Grundlæggende e-handel
- Indkøb
- Indkøbsmetode
- Innovative arbejdsprocesser og projekter
- International handel
- International markedsvalg
- Kommunikation via elektroniske medier
- Kulturforståelse og forhandlingskommunikation


- Logistik
- Logistikmetode
- Præsentation g formidling
- Relationsmarkedsføring
- Supplerende vare- eller produktkendskab værktøj
- Supply Chain Management
- Teamwork og arbejdsplanlægning
- Trade Marketing

På forkant med ny teknologi

Vi har et tæt samarbejde med Universe Science Park, som giver eleven en unik mulighed for at blive præsenteret for nye teknologiske tiltag fx Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR). Underviseren inddrager denne viden i undervisningen ved at synliggøre for eleven, hvordan man anvender eller kan anvende denne teknologi i salget.

Vi ønsker at eleven videndeler med praktikpladsen, så alle kan være på forkant med nye teknologiske tiltag. Vi synliggør for eleven, at handel nationalt og internationalt kræver at virksomheder holder sig ajour omkring udviklingen på markedet.

Undervisere på handelsassistentuddannelsen med specialet salg

 

Mona Rask

Underviser

Mona har mange års erfaring inden for salg og som underviser.
Mail:mr@bcsyd.dk

 

Lone Marxen

Underviser og teamleder

Lone kan vejlede om indhold i handelsuddannelsen i Mommark.
Tlf. 6167 0900
Mail: lm@bcsyd.dk

 

Heidi Svedborg

Uddannelsessekretær

Heidi kan hjælpe med de formelle krav ved ansættelse af en elev.
Tlf. 7340 7925
Mail: hs@bcsyd.dk

 


Mommark - hele Danmarks  brancheskole!

Faglighed og fællesskab

Vi er sammen 24-7.
Læs mere om skolehjemmet i Mommark

Outdoor på alle hold

Udeaktiviteter giver nye muligheder for læring.
Læs mere om Outdoor på hovedforløb

På forkant med ny teknologi

Ny teknologi sikrer eleven og fremtidens arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi arbejder med ny teknologi i Mommark

Lone Marxen

Underviser og teamleder

Kontakt Lone for at høre mere om indhold og opbygning af handelsassistentuddannelsen med specialet salg i Mommark.
Tlf. 6167 0900     Mail: lm@bcsyd.dk