Handelsassistent salg med brancheretning storkunde

Det samlæste forløb opbygges med de bundne specialefag (”Salg” og ”Salgsanalyse”) samt ”Indkøb” og ”Logistik” som påbygningsfag.

Disse specialefag udgør de to første skoleophold (2 x 2 uger). Dertil kommer 2 særskilte uger med ”tvungne” valgfag samt yderligere valgfag, der peges på (udfoldes senere i afsnittet).

Det faglige fokus bliver orienteret mod det merkantile i en særlig storkunde-toning. I den forbindelse peger nogle af de virksomheder, vi har talt med på, at supply chain og det globale/internationale perspektiv, er vigtigt.

Eksempler på storkundeperspektiv-toningen i det bundne specialefag ”Salg”:

 1. Eleven kan anvende præsentations-, spørge- og forhandlingsteknik
 2. Eleven kan deltage i planlægning af salgsarbejdet
  - fx fokus på CRM, Key Account, Cross Selling, Produkt-/Fagmesser, mv.
 3. Eleven behersker salg, rådgivning og betjening ud fra virksomhedens parametermix
  - fx fokus på Totalentreprisesalg, Løsningssalg, Value Selling, mv.
 4. Eleven kan udvikle og fastholde kunderelationer
  - fx fokus på CRM, Key Account Management, Relationssalg/-markedsføring
 5. Eleven kender til salgets økonomi, med henblik på at understøtte salgsarbejdet
  - fx fokus på den udvidede forsynings-/værdikæde (Extended Value Stream Mapping)


Supply Chain-elementet understøttes via valgfagene ”Indkøb” og ”Logistik”, der gennemføres som påbygning på de to første hovedforløbsophold. Det giver mulighed for fokus på optimering af forsynings- og værdikæden (dog ikke på ekspertniveau, hvilket er forbeholdt talentmodulet, som de bedste elever fra denne retning også kan blive indstillet til).

Derudover er valgt ”Kulturforståelse og forhandlingskommunikation” som et ”tvunget” valgfag i pakken. Det samme gælder for en uges ”Supplerende vare- eller produktkendskab”.
Særligt for pilotprojektet (det samlæste forløb) gælder, at en ”Stål”-elev skal vælge stål-valgfaget, en VVS-elev vvs-valgfaget, og så fremdeles. Pointen er, at elev og virksomhed vælger det/de produktfag, der giver mest mening for elevens samlede uddannelse.

Udover ovennævnte fag, vil vi pege på følgende industri-/storkundeperspektiv-relevante valgfag:

 • International handel
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Relationsmarkedsføring i praksis
 • E-butikkens koncept
 • Skriftlig kommunikation


Det vil naturligvis altid være en individuel vurdering, hvilket valgfag, der er relevant for den enkelte elev såvel som den enkelte virksomhed.

Hvad indebærer det for virksomheden/eleven?

I pilotprojektet indebærer det alene en accept af, at man indgår i et samlæst forløb. Den enkelte elev er fortsat tilmeldt den uddannelse, vedkommende allerede er indskrevet på. I et fremadrettet perspektiv ville det kunne indebære et skift, hvis man havde valgt en brancheretning, fx Trælast, og så fandt ud af, at Storkunderetningen ville passe bedre.

Målgruppen for en storkunde-tonet brancheretning

Målgruppen er de virksomheder, der har elever, som indgår i funktioner, hvor det er storkunde-perspektivet, der er det afgørende. Disse virksomheders elever sidder nogle gange på hold, hvor samhørigheden branchemæssigt er langt mindre end den samhørighed, der kunne være med andre, der har lignende merkantile udfordringer i forhold til storkunder og/eller produktspecialistfunktioner. Typiske målgrupper kunne være elever fra leverandører til grossistvirksomheder.


FAKTA om uddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod B2B branchen med brancheretning salg/storkunde og består af et grundforløb kombineret med et hovedforløb. Læs mere om handelsuddannelsen salgsassistent på Uddannelsesnævnet.dk

Uddannelsens forløb

Handelsuddannelsen er en vekseluddannelse. Det vil sige, at eleven skifter imellem at være på praktikpladsen/lærepladsen og lære den praktiske del af uddannelsen og så ind imellem være på skole, hvor eleven lærer den teoretiske del af uddannelsen.

I løbet af uddannelsen vil eleven skifte mellem flere forskellige funktioner i den virksomhed, hvor eleven er i lære.

Optagelsesbetingelser

For at blive handelsassistent med brancheretning salg/storkunde skal man have en praktikplads som handelselev. Virksomhederne opslår elevstillingen relevante steder fx jobbaser, lokale aviser eller evt. på den lokale handelsskole. Mange uddannelsesinstitutioner har en jobbørs til deres elever. Optagelsesbetingelserne kan ses på UddannelsesGuiden

Mommark er ikke involveret i ansættelsen af handelsselever, men vi hjælper gerne med de formelle krav ved ansættelse af en elev. Kontakt Heidi Svedborg på mail hs@bcsyd.dk eller tlf. 7340 7925.

Fandt du ikke det du søgte
eller har du brug for vejledning?

Marianne Pelck Paulsen
Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7900
mpp@bcsyd.dk

Mona Læssøe Rask
Underviser
mr@bcsyd.dk