Er din elev et talent

- og vil du hjælpe og styrke eleven i at blive så dygtig som muligt?

Supply Chain Management, er et valgfag på ekspertniveau, der svarer til akademiniveau. Det giver eleven mulighed for at afslutte faget med en akademieksamen.

Eleven opnår en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Der er et særligt fokus på kortlægning og analyse af forsynings- og værdikæden til vurdering af optimeringsmuligheder.

Faget skal være med til at styrke eleven i at analysere, reflektere og perspektivere i forhold til samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og SCM strategi. Eleven skal vise færdigheder i at kunne vælge de rette værktøjer som Porters værdikædemodel, PEST, Lean, Demin, ABC, SWOT, TOWS m.fl. og anvende dem i optimeringen.

Supply Chain Management indeholder:

  • SCM forretningsmodeller og nøgletal på strategisk, taktisk og operationelt niveau
  • LEAN i logistik
  • Optimering af forsyningskæden med strategisk perspektiv på forsyning, produktion og distribution
  • Kvalitetsledelse og –styring
  • Målstyring
  • Analyse og vurdering af samspil mellem forsyningskæder og forretningsmodeller mv.

Hvordan tilmelder I eleven på talentforløbet?

Eleven skal, i samarbejde med jer, vælge faget på valgfagsskemaet. Det står øverst på skemaet, da vi anbefaler, at talentfulde elever vælger dette valgfag.

Faget har en samlet varighed på 3 uger, der afvikles med 1 uge af gangen over de næste 5-6 mdr. Enkelte dage er studieforberedende dage, der foregår med dataindsamling i virksomheden eller, hvor eleven skal løse forberedende opgaver.

Hvad indebærer det for virksomheden?

Vi lægger meget vægt på, at eleven kan omsætte teori til praksis fra egen dagligdag i virksomheden. Nogle af de opgaver, eleven skal løse og fordybe sig i, forudsætter derfor, at eleven har mulighed for at spørge/interviewe forskellige kolleger i virksomheden, og/eller at eleven kan arbejde med data/oplysninger om virksomheden.

Bliver uddannelsestiden forlænget?

Uddannelsestiden er stadig to år.

Afsluttende akademieksamen

Eleven får en karakter for faget på samme måde som på andre valgfrie specialefag. Det er et valgfrit specialefag på niveau med et modul på akademiuddannelse i International Transport og Logistik. Det er derfor muligt at afslutte talentmodulet med en eksamen i akademifaget Supply Chain Management og herved opnå 10 ECTS point til en videregående uddannelse. Faget kan anvendes til flere forskellige uddannelsesretninger. Se mere om efteruddannelse på akademiniveau på www.ug.dk.

Eksamen bliver planlagt under hensyntagen til elevens fagprøveperiode.

Hvad gælder omkring løn, lønrefusion, befordringstilskud, skolehjem mv.?

I får sædvanlig refusion som for øvrige specialefag for de 3 ugers skoleophold. Eksamensforberedelse, vejledning og selve eksamen er ikke en del af uddannelsesaftalen. Derfor skal udgifterne til en eventuel eksamen dækkes særskilt. Privatisteksamen koster 1.600 kr.


Tove Lau Andersen

Teamleder for indkøb og logistik

Kontakt Tove for at høre mere om talentmodulet i Mommark.
Tlf. 2086 2323     Mail: tla@bcsyd.dk