Logistikassistent  - en elevuddannelse i Mommark

Handelsuddannelsen med logistik som speciale er målrettet virksomhedens logistikfunktion.

På Mommark tilbyder vi en moderne elevuddannelse til logistikfunktionen med fokus på faglighed, kommunikation og digitalisering. Vi ved, at oplæringsansvarlige, ledelse og HR-afdelinger stiller store krav til samarbejdet omkring udviklingen af virksomhedens logistikassistentelever. Samtidig er vi i en tæt dialog med vores samarbejdspartnere.

Vi har kontinuerligt fokus på, at vi udvikler uddannelsen og os selv pædagogisk og fagligt, så vi imødekommer jeres behov og ønsker. Vi er på forkant med ny teknologi for at fremme elevernes kompetencer og gøre dem klar til fremtidens arbejdsmarked.

Der tages udgangspunkt i flowet af virksomhedens produkter og ydelser, hvor eleven lærer om de mange facetter der påvirker logistik fra planlægningsprocessen over transporthåndteringen til lagerstyringen og optimeringen af disse opgaver.

Eleven lærer om import, internationale regler og får kendskab til mulighederne i ind- og udland.

Eleven opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

FAKTA om uddannelsen
Uddannelsen retter sig bredt mod B2B branchen med brancheretning logistik og består af et grundforløb kombineret med et hovedforløb.

Uddannelsens forløb
Handelsuddannelsen er en vekseluddannelse. Det vil sige, at eleven skifter imellem at være på praktikpladsen/lærepladsen og lære den praktiske del af uddannelsen og så ind imellem være på skole, hvor eleven lærer den teoretiske del af uddannelsen.

Når I ansætter en logistikassistentelev har I mulighed for at skræddersy uddannelsen således, at den passer til virksomhedens profil.

Logistikspecialet giver konkret faglig viden, færdigheder og kompetencer, som betyder at eleven kan udføre de mest almindelige arbejdsopgaver inden for virksomhedens varestyring, fra forsyning over lagerføring til distribution.

Fællesskab - kostskolemiljø - vi er sammen 24-7

Mommark er en kostskole, hvor dagligdagen bærer præg af, at eleverne spiser, bor og har deres fritid på skolen, hvilket giver stedet et hjemligt og familiært præg, som underviserne er en vigtig del af. Skolen har spændende faciliteter til både indendørs og udendørs fysisk leg og læring. Læs mere om kostskolemiljøet i Mommark.

Der er mange fordele ved at vælge Mommark som hovedforløbsskole:
- Underviserne har stor erfaring fra branchen
- Gæsteundervisere fra branchen
- Opgaver og cases er brancherelevante
- Eleverne har de bedste muligheder for at danne netværk
- Skolehjemmet giver mere tid til undervisning
- Vi er på forkant med ny teknologi
- Vi tilbyder et stort udvalg af valgfag også på ekspertniveau

Vidste du?

- Kost og logi er gratis ved ophold på skolehjemmet
- Der kan søges om transportgodtgørelse af rejseomkostninger til og fra Mommark

Sådan underviser vi...

Vi arbejder kontinuerligt for at skabe et fagligt højt niveau og et fællesskab, der skaber de bedste forudsætninger for at udvikle elevernes professionelle kompetencer.

Undervisningen foretages kun af erfarne undervisere, som har arbejdet i erhvervslivet, inden for det speciale de underviser i. De har en erhvervspædagogisk diplomuddannelse og videreuddanner sig løbende.

Vi tror på, at det er vigtigt at have en tæt kontakt til praktikstederne, det gør vi bl.a. ved at anvende cases fra praktikstederne og ved at understøtte en kontinuerlig kommunikation mellem elev, praktiksted og skolen også i tiden mellem skoleopholdene. Vi tilbyder desuden kurser for de oplæringsansvarlige for at uddanne dem til at blive de bedste oplæringsansvarlige og samtidig er vi med til at de kan netværke.

Vi tror på, at den bedste læring opnås ved at omsætte den teoretiske læring på Mommark til praksis på praktikstedet. I samspillet opnår eleven et højt fagligt niveau, da sammenhængen mellem skole og praktik er tydelig.

Valgfag - også på ekspertniveau

Vi tilbyder mange forskellige valgfag på niveauer fra avanceret niveau til ekspertniveau.

På logistikassistentuddannelsen er fagene Logistikmetode, Relationsmarkedsføring i praksis og Indkøbsmetode valgfag på ekspertniveau. Derudover tilbyder Mommark talentmodul i SCM - Supply Chain Management. Faget på ekspertniveau er på akademiuddannelsesniveau og eleven får mulighed for at gå til eksamen og sikre sig ECTS-point på vejen mod mere efter- og videreuddannelse.

Vi tilbyder følgende valgfag:

- Adm. arbejdsprocesser i handelsvirksomheden 1 uge
- Gaffeltruckcertifikat gennemføres på Herningsholm 1,5 uge
- Innovative arbejdsprocesser og projekter 1 uge
- International handel 1 uge
- Grundlæggende E-handel 1 uge
- Logistik 1 uge

 


- Kommunikation via elektroniske medier 1 uge
- Kulturforståelse og forhandlingskommunikation 1 uge
- Logistikmetode ekspertniveau 1 uge
- Præsentation g formidling 1 uge
- Relationsmarkedsføring 1 uge
- Salg 1 uge
- Supply Chain Management 3 uger
- Trade Marketing 1 uge

På forkant med ny teknologi

Vi har et tæt samarbejde med Universe Science Park, som giver eleven en unik mulighed for at blive præsenteret for nye teknologiske tiltag fx Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR). Underviseren inddrager denne viden i undervisningen og virksomhedsbesøg på fabrikker og transport- og servicecentre, der allerede bruger fremtrædende teknologier. Herved synliggør vi for eleven, hvordan man anvender eller kan anvende denne teknologi i egen virksomhed fx ved at bruge VR i lagerfunktionen eller hvordan AR kan bruges til procesoptimering i det fysiske vareflow.

Vi ønsker at eleven videndeler med praktikpladsen, så alle kan være på forkant med nye teknologiske tiltag. Vi synliggør for eleven, at indkøb befinder sig i en rivende teknologisk udvikling, hvor det er vigtigt at holde sig ajour.

Undervisere på indkøbsassistentuddannelsen

 

Peter Lambertsen

Underviser

Peter har 20 års erfaring inden for indkøb og logistik, de seneste 13 år med SCM.
Mail: pl@bcsyd.dk

 

Tove Lau Andersen

Underviser og teamleder

Tove kan vejlede om indhold i logistikassistentuddannelsen i Mommark.
Tlf. 2086 2323
Mail: tla@bcsyd.dk

 

Heidi Svedborg

Uddannelsessekretær

Heidi kan hjælpe med de formelle krav ved ansættelse af en elev.
Tlf. 7340 7925
Mail: hs@bcsyd.dk

 


Mommark - hele Danmarks brancheskole

Faglighed og fællesskab

Vi er sammen 24-7.
Læs mere om skolehjemmet i Mommark

Outdoor på alle hold

Udeaktiviteter giver nye muligheder for læring.
Læs mere om Outdoor på hovedforløb

På forkant med ny teknologi

Ny teknologi sikrer eleven og fremtidens arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi arbejder med ny teknologi i Mommark

Tove Lau Andersen

Underviser og teamleder

Kontakt Tove for at høre mere om indhold og opbygning af logistikassistentuddannelsen i Mommark.
Tlf. 2086 2323     Mail: tla@bcsyd.dk