Merkantilt Hovedforløb

Talentmodul

Et modul i handels- og speditøruddannelsen

Talentmodulet har særligt fagligt fokus på ”Supply Chain Management”, hvilket vil sige optimering af forsynings- og værdikæden.

Undervisningen foregår på ekspertniveau og skal føre til, at man opnår en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau.

Eleven kommer til at arbejde med forskellige teorier, metoder og værktøjer inden for dette fagfelt – herunder deltage i virksomhedsbesøg og blive inspireret af faglige oplæg fra diverse, eksterne gæsteundervisere vi har knyttet til forløbet.

Indhold:
 • SCM forretningsmodeller og nøgletal på strategisk, taktisk og operationelt niveau
 • LEAN i logistik
 • Optimering af forsyningskæden med strategisk perspektiv på forsyning, produktion og distribution
 • Kvalitetsledelse og –styring
 • Målstyring
 • Analyse og vurdering af samspil mellem forsyningskæder og forretningsmodeller mv.


Det er ikke en forudsætning, men en fordel, hvis du har en grund-
læggende viden om logistik og udfordringer med at håndtere og optimere virksomhedens forsynings- og værdikæde.

Hvordan kommer man med på talentforløbet?

Du skal, i samarbejde med din virksomhed, vælge faget på valgfagsskemaet. Send herefter skemaet til skolen, som ved valg af andre valgfag.

Hvad indebærer det for virksomheden?

Talentmodulet lægger meget vægt på at omsætte teori til praksis fra elevens dagligdag i virksomheden. Nogle af de opgaver, eleven skal løse og fordybe sig i, forudsætter derfor, at eleven har mulighed for at spørge/interviewe forskellige medarbejdere i virksomheden, og/eller at eleven kan arbejde med data/oplysninger om virksomheden.

Bliver uddannelsestiden forlænget?

Uddannelsestiden er stadig to år, og faget udbydes inden for den eksisterende ramme for valgfrie specialefag på minimum 3 uger og maksimalt 7 uger (for brancheretning maksimalt 5 uger). Faget har en samlet varighed på 3 uger, der afvikles med 1 uge af gangen over de næste 5 – 6 mdr. Enkelte dage i forløbet foregår i virksomheden, hvor eleven arbejder med de til forløbet knyttede opgaver.

Skal man til eksamen og koster det noget?

Eleven får en karakter for faget på samme måde som på andre valgfrie specialefag. Selvom det er et almindeligt valgfrit specialefag, sigter niveauet i undervisningen mod et modul på akademiuddannelse i International Transport og Logistik. Det er derfor muligt at afslutte talentmodulet med en eksamen i akademifaget Supply Chain Management og herved opnå 10 ECTS point i en videregående uddannelse.

Tidspunkt for eksamen planlægges under hensyntagen til elevens fagprøveperiode. Eksamensforberedelsen, vejledning og selve eksamenen er ikke en del af uddannelsesaftalen. Derfor skal udgifterne til en eventuel eksamen dækkes særskilt. Privatisteksamen koster 1.600 kr.

Hvad gælder omkring løn, lønrefusion, befordringstilskud, skolehjem mv.?

Talentmodulet følger de almindelige regler for specialefag. Eksamen til akademiuddannelsen er ikke en del af uddannelsesaftalen og er dermed ikke omfattet af reglerne herfor.

Hvem er talenter?

En talentfuld elev er en elev, der har potentiale til at mestre sit fag og udvikle sig yderligere.

De typiske karakteristika er, at du

 • er engageret i dit arbejde
 • er kvalitetsbevidst i dit arbejde
 • har lyst og mulighed for at yde en ekstra indsats
 • er interesseret i at lære nyt
 • er flittig.

Du skal være indstillet på at yde en ekstra arbejdsindsats.


Kontakt

Marianne Pelck Paulsen

Uddannelsessekretær
Telefon: 7340 7900
Mail: mpp@bcsyd.dk