Administration

- et speciale i Kontoruddannelsen

Som kontorelev med specialet Administration får man redskaber til at kunne gennemføre de daglige opgaver, der er på et moderne kontor uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet.

Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for fx kommunikation og formidling, kundeservice, dataindsamling og sagsbehandling.

På de bundne skoleophold er overskrifterne:

  • Kommunikation
  • Optimering og kvalitetssikring af administrative arbejdsprocesser
  • Projektadministration

Valgfag på ekspertniveau

På Administrationsuddannelsen kan eleven vælge mellem Projektstyring i praksis og Kommunikation i praksis - to valgfag på ekspertniveau.
Læs mere om valgfagene på ekspertniveau


FAKTA om uddannelsen

Administration - et speciale i kontoruddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod det administrative område og består af et grundforløb kombineret med et EUX forløb og et hovedforløb. Læs mere om specialet administration hos Uddannelsesnævnet.dk

Uddannelsens forløb

Administrationsuddannelsen er en vekseluddannelse. Det vil sige, at eleven skifter imellem at være på praktikpladsen/lærepladsen og lære den praktiske del af uddannelsen og så ind imellem være på skole, hvor eleven lærer den teoretiske del af uddannelsen.

I løbet af uddannelsen vil eleven skifte mellem flere forskellige praktiksteder (afdelinger fx i en større virksomhed) eller mellem forskellige funktioner i den virksomhed, hvor eleven er i lære.

Læs mere om administrationsuddannelsen på Uddannelsesnævnet.dk

Optagelsesbetingelser

For at blive kontoruddannet inden for specialet administration skal man have en praktikplads som administrationselev. Virksomhederne opslår administrationselevstillingen relevante steder fx jobbaser, lokale aviser eller evt. på den lokale handelsskole. Mange uddannelsesinstitutioner har en jobbørs til deres elever. Optagelsesbetingelserne kan ses på Uddannelsesguiden

Mommark er ikke involveret i ansættelsen af administrationselever, men vi hjælper gerne med de formelle krav ved ansættelse af en elev. Kontakt Heidi Svedborg på mail hs@bcsyd.dk eller tlf. 7340 7925.

Mommark - Danmarks bedste brancheskole!

Faglighed og fællesskab

Vi er sammen 24-7.
Læs mere om skolehjemmet i Mommark

Outdoor på alle hold

Udeaktiviteter giver nye muligheder for læring.
Læs mere om Outdoor på hovedforløb

På forkant med ny teknologi

Ny teknologi sikrer eleven og fremtidens arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi arbejder med ny teknologi i Mommark

Tove Lau Andersen

Underviser og teamleder

Kontakt Tove for at høre mere om indhold og opbygning af administrationsuddannelsen i Mommark.
Tlf. 2086 2323     Mail: tla@bcsyd.dk