Økonomi

- et speciale i Kontoruddannelsen

Specialet Økonomi er rettet mod uddannelse i virksomhedens økonomiafdeling, hvad enten afdelingen beskæftiger sig med bogholderi/regnskab, controller-funktioner eller en kombination heraf.

Talentforløb
I samarbejde med bl.a. Danfoss A/S og Linak A/S har Business College Syd udviklet et forløb, der tilfører denne erhvervsuddannelse to fag på akademi-niveau. Disse akademifag integreres i undervisningen og bliver derved en naturlig del af Økonomiuddannelsen på Business College Syd.

Der er mange fordele ved et skoleophold i Mommark

  • op til 50% mere undervisning på samme antal uger
  • højere niveau og mere tid til de enkelte fagområder
  • tid til erfaringsudveksling og vidensdeling
  • skolehjemmet ligger på skolen og er en integreret del af undervisningen

Fag på ekspertniveau

På økonomiuddannelsen i Mommark får du fagene Projektstyring i praksis og Kommunikation i praksis på ekspertniveau.


FAKTA om uddannelsen

Økonomi - et speciale i kontoruddannelsen

Uddannelsen består af et grundforløb kombineret med et EUX forløb og et hovedforløb. Læs mere om specialet økonomi på Uddannelsesnævnet.dk

Optagelsesbetingelser

For at blive kontoruddannet inden for specialet økonnomi skal man have en praktikplads som økonomielev. Virksomhederne opslår økonomielevstillingen relevante steder fx jobbaser, lokale aviser eller evt. på den lokale handelsskole. Mange uddannelsesinstitutioner har en jobbørs til deres elever. Optagelsesbetingelserne kan ses på Uddannelsesguiden

Mommark er ikke involveret i ansættelsen af økonomielever, men vi hjælper gerne med de formelle krav ved ansættelse af en elev. Kontakt Heidi Svedborg på mail hs@bcsyd.dk eller tlf. 7340 7925.

Uddannelsens forløb

Økonomiuddannelsen er en vekseluddannelse. Det vil sige, at eleven skifter imellem at være på praktikpladsen/lærepladsen og lære den praktiske del af uddannelsen og så ind imellem være på skole, hvor eleven lærer den teoretiske del af uddannelsen.

I løbet af uddannelsen vil eleven skifte mellem forskellige økonomifunktioner i den virksomhed, hvor eleven er i lære.

Læs mere om økonomiuddannelsen på Uddannelsesnævnet.dk

Mommark - Danmarks bedste brancheskole!

Faglighed og fællesskab

Vi er sammen 24-7.
Læs mere om skolehjemmet i Mommark

Outdoor på alle hold

Udeaktiviteter giver nye muligheder for læring.
Læs mere om Outdoor på hovedforløb

På forkant med ny teknologi

Ny teknologi sikrer eleven og fremtidens arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi arbejder med ny teknologi i Mommark

Tove Lau Andersen

Underviser og teamleder

Kontakt Tove for at høre mere om indhold og opbygning af økonomiuddannelsen i Mommark.
Tlf. 2086 2323     Mail: tla@bcsyd.dk