Offentlig administration

- et speciale i Kontoruddannelsen

Som kontorelev med specialet Offentlig administration bliver du uddannet i at kunne gennemføre de daglige opgaver, der er på et kontor inden for kommuner og stat.

Hovedforløbet tager op til 2 år. Det er en vekseluddannelse med praktik i uddannelsesvirksomheden og med 12 skoleuger fordelt på 4 ophold á 3 uger. I skoleperioderne er du sammen med andre elever fra kommuner og stat fx fra domstole, styrelser, forvaltninger eller politiet.

Du arbejder med emner som sagsbehandling, vejledning, og arbejdsprocesser inden for administration, så du til fagprøven kan vise, at du selvstændigt eller i samarbejde med dine kolleger kan løse mindre og større komplekse opgaver.

Valgfag på ekspertniveau

På Mommark kan du vælge mellem Projektstyring i praksis og Kommunikation i praksis - to valgfag på ekspertniveau, der udbydes for alle elever inden for kontoruddannelserne - læs mere

Læs mere om ekspertfag hos Uddannelsesnævnet


FAKTA om uddannelsen

Offentlig administration - et speciale i kontoruddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod den offentlige sektor og består af et grundforløb, hovedforløb og et EUX-forløb. Læs mere om specialet offentlig administration hos Uddannelsesnævnet.dk

Optagelsesbetingelser

For at blive kontoruddannet inden for specialet off. administration skal man have en praktikplads som off. administrationselev. Den offentlige sektor opslår elevstillingerne relevante steder fx jobbaser, lokale aviser eller evt. på den lokale handelsskole. Mange uddannelsesinstitutioner har en jobbørs til deres egne elever. Optagelsesbetingelserne kan ses på Uddannelsesguiden

Mommark er ikke involveret i ansættelsen af offentlige administrationselever, men vi hjælper gerne med de formelle krav ved ansættelse af en elev. Kontakt Heidi Svedborg på mail hs@bcsyd.dk eller tlf. 7340 7925.

Uddannelsens forløb

Off. administrationsuddannelsen er en vekseluddannelse. Det vil sige, at eleven skifter imellem at være på praktikpladsen/lærepladsen og lære den praktiske del af uddannelsen og så ind imellem være på skole, hvor eleven lærer den teoretiske del af uddannelsen.

I løbet af uddannelsen vil eleven skifte mellem flere forskellige praktiksteder (afdelinger i fx en kommune) eller mellem forskellige funktioner i den offentlige virksomhed, hvor eleven er i lære.

Læs mere om administrationsuddannelsen på Uddannelsesnævnet.dk

Mommark - Danmarks bedste brancheskole!

Faglighed og fællesskab

Vi er sammen 24-7.
Læs mere om skolehjemmet i Mommark

Outdoor på alle hold

Udeaktiviteter giver nye muligheder for læring.
Læs mere om Outdoor på hovedforløb

På forkant med ny teknologi

Ny teknologi sikrer eleven og fremtidens arbejdskraft. Læs mere om hvordan vi arbejder med ny teknologi i Mommark

Tove Lau Andersen

Underviser og teamleder

Kontakt Tove for at høre mere om indhold og opbygning af offentlig administrationsuddannelsen i Mommark.
Tlf. 2086 2323     Mail: tla@bcsyd.dk