Merkantilt Hovedforløb

Kontorområdet spænder bredt. Der er store og små virksomheder, private og offentlige kontorer, der benytter kontorarbejde. Der findes i realiteten næsten ikke den virksomhedstype, der ikke har kontorfunktioner i en eller anden udstrækning.

De forskellige typer af virksomheder og former for kontorarbejde afspejles i uddannelsen, idet kontoruddannelsen er bygget op med en række specialer. Nogle specialer er rettet mod særlige virksomhedstyper og arbejdsopgaver så som advokatsekretær og lægesekretær, mens andre dækker mere almindelige kontorfunktioner, der kan bruges af næsten alle virksomheder.

Kontoruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og ophold i en virksomhed. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet (GF) består af del 1 og del 2, som til sammen varer 1 år. Elever med en studentereksamen, hf eller htx kan tage et særligt afkortet grundforløb på 10 uger (læs mere om EUD G for studenter), mens elever med højere handelseksamen skal gennemføre et forløb på 5 uger før uddannelsens hovedforløb kan påbegyndes.

På Business College Syd tilbyder vi hovedforløb inden for følgende kontorspecialer:

AdministrationAdvokatsekretærLægesekretærØkonomi - Offentlig administration

Kommunikation i praksis

Valgfag på ekspertniveau, der udbydes for elever inden for økonomi, administration og advokatsekretær - læs mere

Fandt du ikke hvad du søgte
eller har du brug for vejledning?

Marianne Pelck Paulsen
Uddannelsessekretær
Tlf. 7340 7900
mpp@bcsyd.dk

Tove Lau Andersen
Teamleder og underviser
tla@bcsyd.dk