Merkantilt Hovedforløb

Administration

Som kontorelev med specialet Administration bliver du uddannet i at kunne gennemføre de daglige opgaver, der er på et moderne kontor uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet.

Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for fx kommunikation og formidling, kundeservice, dataindsamling og sagsbehandling.

På de bundne skoleophold er overskrifterne:

  • Kommunikation
  • Optimering og kvalitetssikring af administrative arbejdsprocesser
  • Projektadministration


Hovedforløbet tager 2 år. Det er en vekseluddannelse og i de to år, er der mellem 7 og 11 skoleuger.

I skoleperioderne er du sammen med andre elever fra branchen. I arbejder med aktuelle og relevante emner, så du til fagprøven kan vise, at du selvstændigt kan løse opgaver i din virksomhed.

Fag på ekspertniveau

På administrationsuddannelsen i Mommark får du fagene Projektstyring i praksis og Kommunikation i praksis på ekspertniveau. Læs mere

Kontakt

Tove Lau Andersen Underviser og teamleder tla@bcsyd.dk
Marianne Pelck Paulsen Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7900 mpp@bcsyd.dk