Merkantilt Hovedforløb

Spedition - Vejtransport

Uddannelsen henvender sig især til speditionsfirmaer med vejtransport.

Målet for erhvervsuddannelsen er, at den uddannede kan varetage arbejdsfunktioner inden for en speditionsvirksomheds nationale og internationale opgaver, heriblandt formidling, service og sagsbehandling i forbindelse med virksomhedens serviceydelser inden for transport.

I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger og under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Som elev lærer du at udføre arbejdet under anvendelse af de - for transportydelserne - gældende retlige regler, aftaler og dokumenter og i overensstemmelse med virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav.

Ud over de internationale speditionsrelaterede fag har uddannelsen en bred inddragelse af det multimodale område.

Undervisningen

Undervisningen foregår i et undervisningsmiljø for voksne. Der er adgang til trådløst netværk og plads til faglig fordybelse i de mange hyggelige og naturskønne omgivelser.

Der gennemføres obligatoriske fag i forbindelse med kontouddannelsen med speciale i vejtransport:

  • Introduktion til vejtransport
  • Generel vejtransport
  • Vejtransport linjefag
  • Vejspeditør

Varighed

Uddannelsen tager 2 år. Det er en vekseluddannelse mellem uddannelsesvirksomheden og skolen. Der er 7 skoleuger fordelt på 7 skoleophold.

På skoleopholdene er du sammen med andre elever inden for samme speciale, og som har valgt vejtransport som linje.

Akademieksaminer

Parallelt med kontoruddannelsen spedition - vejtransport kan du søge optagelse på Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik.

Valgfag på ekspertniveau

På Mommark kan du vælge mellem Projektstyring i praksis og Kommunikation i praksis - to valgfag på ekspertniveau, der udbydes for alle elever inden for kontoruddannelserne - læs mere

Der er mange fordele ved et skoleophold i Mommark
  • op til 50% mere undervisning på samme antal uger
  • højere niveau og mere tid til de enkelte fagområder
  • tid til erfaringsudveksling og vidensdeling
  • skolehjemmet ligger på skolen og er en integreret del af undervisningen

Kontakt

Tove Lau Andersen Underviser og teamleder tla@bcsyd.dk
Marianne Pelck Paulsen Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7900 mpp@bcsyd.dk