Nyheder

Legater til studenter fra Business College Syd / Det Blå Gymnasium

Legater til studenter fra Business College Syd / Det Blå Gymnasium

Fonden for H. K. Samuelsen Shipping & International Spedition

Fonden støtter nuværende og tidligere elever fra Business College Syd. Du har mulighed for at søge Fonden for H.K. Samuelsen Shipping & International Spedition om støtte til udlandsophold på en videregående uddannelse.

Er du født og opvokset i Sønderjylland og er eller har du været elev på Business College Syd, kan du søge Fonden om et tilskud til dit udenlandske studieophold.

Ansøgningsfrist er torsdag, den 5. april 2018 kl. 12.00.


Jytte og Eilif Øigaard Frederiksens legat for handelsstuderende
.

Fra slutningen af 1960’erne og resten af sit aktive arbejdsliv var Eilif Frederiksen ansat hos Møller & Co. som salgsansvarlig for Østen. Han var ansat under daværende direktør og stifter af Møller & Co. – Traugott Møller. En af Traugott Møllers vigtigste donationer i Sønderborg var oprettelsen af Sønderborg Handelsskole (det nuværende Business College Syd), idet det var  hans opfattelse, at de unge mennesker fik en ordentlig handelsmæssig uddannelse.

Ægteparret Frederiksen oprettede derfor ovennævnte fond med det formål at yde hjælp til, at handelsstuderende fra Sønderborg Handelsskole (Business College Syd ) kan komme på studieophold i udlandet.

Ansøgningsfrist er tirsdag, den 22. maj 2018 kl. 12.00.

 

For begge legater gælder, at du skal sende din ansøgning til Business College Syd, att. Jonna Hollensen på følgende mailadresse: jh@bcsyd.dk. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvilken aktivitet dit tilskud skal anvendes til, et budget for dit ophold samt dokumentation for studieophold.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Uddelingerne  foregår lørdag den 30. juni kl. 10.00-12.00 i forbindelse med årets dimission på Det Blå Gymnasium og kl. 14.00-16.00 i forbindelse med årets afslutning på EUD og EUX Business.