Nyheder
Bitten & Mads Clausens Fond støtter Business College Syd med 10 mio. kr. til multihal

Bitten & Mads Clausens Fond støtter Business College Syd med 10 mio. kr. til multihal


Læs hele pressemeddelelsen fra Bitten & Mads Clausens Fond her:

Udvikling og motion i Mommark med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond

Bitten & Mads Clausens Fond har i december 2018 besluttet at støtte Business College Syd med 10 mio. kr. til etablering af en multihal på Mommark Handelsskole.

Skolen er taknemmelige for fondens opbakning til projektet, som er af afgørende betydning for, at det kan gennemføres. Vi glade for, og stolte over, at vi med fondens støtte kan bidrage til at skabe et mere attraktivt og dynamisk Sønderborg og Als, og fremme udviklingen af faglært arbejdskraft til virksomheder i hele Danmark, siger Bente Esbensen Jensen, direktør på Mommark Handelskostskole.

En multihal muliggør andre former for undervisning, end den der foregår i klasselokalerne. Det fremmer elevernes læring og styrker deres faglighed. Uden for skoletid er hallen med til at skabe gode rammer for fællesskab mellem eleverne på kostskolen. Derved øger multihallen Mommark Handelskostskole og de merkantile erhvervsuddannelsers prestige og attraktionsværdi. Det giver skolen bedre mulighed for at tiltrække og fastholde de virksomheder, der vælger at sende deres elever fra hele landet til Mommark.

Skolen glæder sig også over at kunne åbne hallen for det omkringliggende samfund, så Mommark og omegnens beboere kan få glæde af den. Multihallen understøtter det gode og sunde liv, der gør det attraktivt at bosætte sig og blive i området. For skolens naboer, Mommark Marina, campingplads og sommerhusområdet, vil aktiviteter i multihallen være med til at understøtte en længere turistsæson, end vejret ellers tillader det, til gavn for vækst og beskæftigelse i området.

Som baggrund for Bitten & Mads Clausens Fonds donation siger formand, Peter Mads Clausen: Dette projekt er med til at skabe positiv opmærksomhed om Als, og er til gavn for områdets udvikling. Mommark Handelskostskole er en uddannelsesinstitution, der danner ramme for mange virksomheders og studerendes – måske første – besøg på Als. Med en multihal bliver skolen endnu mere attraktiv som uddannelsessted. Samtidig har de på forbilledlig vis involveret lokalområdet i at skabe udvikling og aktivitet for hele Mommark.

Fakta om Mommarks Handelskostskole
Mommark Handelskostskole er en landsdækkende hovedforløbsskole. Det vil sige, at virksomheder fra hele Danmark, Grønland og Færøerne sender deres handels-, kontor og detailelever på skoleophold i Mommark, som led i deres elevuddannelse. Mommark Handelskostskole er specialiseret i at tilbyde kædevirksomheder og brancher skræddersyede elevuddannelser som alternativ til, at hver afdeling af virksomheden sender sine elever hen på den nærmeste handelsskole i en klasse med elever fra alle mulige andre brancher.

Eleverne kommer typisk 2 uger ad gangen, 4-5 gange i løber af deres uddannelse. De modtager undervisning, spiser og bor på skolen. Årligt har skolen ca. 30.000 overnatninger.

Mommark Handelskostskole ligger 20 km uden for Sønderborg på det østlige Als ud til Lillebælt i landsbyen Mommark.

Yderligere information
Bitten & Mads Clausens Fond │ Per Have, CEO │Tel. +45 2320 7126
Mommark Handelskostskole, Business College Syd │ Bente Esbensen Jensen, direktør │Tel: +45 2463 4738

Foto: Peter Mads Clausen, Formand for Bitten & Mads Clausens Fond

Tilmeld dig Nyhedsbrevet


* skal udfyldes