Nyheder
Karriereplanlægning i dansk

Karriereplanlægning i dansk

Revisorerne Mathias Gefke, tidligere elev på Det Blå Gymnasium, og Christian Svane Christiansen var dagens eksperter i jobsøgning, og de agerede HR-afdeling, hvor de vurderede elevernes ansøgninger, CV m.m. og på skift indkaldte dem til jobsamtale.

I forbindelse med revisorernes oplæg pointerede Christian Svane Christiansen, at faget dansk er vigtigt, også i forhold til et meget talorienteret erhverv som revision. Det er altid en fordel som leder at have et bredt kendskab til mange emner - også litteraturen - man ved aldrig, hvor kunden har sin interesse, så den almene dannelse og kulturelle forståelse skal være på plads, sluttede Christian med et glimt i øjet.

Forud for besøget har eleverne forberedt sig i dansktimerne med teori omkring udarbejdelse af ansøgninger, CV og hvordan man skriver en professionel mail.  Eleverne sendte deres ansøgninger til deres dansklærer, Maya Haase, som har ageret sekretær og indkaldt de enkelte til samtale. Projektet sluttede ikke ved jobsamtalen, men fortsatte i virksomheden, hvor eleverne skulle arbejde med forskellige cases og her gøre brug af danskfaglige redskaber samt deres it-færdigheder. Afslutningsvis skulle eleverne udarbejde en portefølje med erfaringer og refleksioner, der var opsamlet undervejs, for at sikre dem fastansættelse i virksomheden.

Dansklærer Maya Haase fortæller: ”Dansk og de øvrige sprogfag bliver ofte vinklet, så der er fokus på det businessfaglige perspektiv i undervisningen. Fx kan en tekst- og billedanalyse i dansk tage udgangspunkt i en reklame, så dansk på Det Blå Gymnasium er ikke helt det samme som på det almene gymnasium.”

”Det var dejligt, at Mathias og Christian kommer på besøg og bidrager med deres erfaring fra erhvervslivet. Vi inddrager ofte erhvervslivet i de økonomiske fag på Det Blå Gymnasium, og det er dejligt, at det nu også er lykkedes i dansk”, slutter rektor Dorthe Milling Stjernholm.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet


* skal udfyldes