Nyheder
Trivslen i top

Trivslen i top

I sidste uge offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet resultatet af den seneste årlige nationale måling af elevernes trivsel på landets gymnasier.

Mens antallet af elever, som er glade for at gå i skole, på landsplan er faldet, er trivslen stigende på Det Blå Gymnasium og ligger både over landsgennemsnittet og højest blandt gymnasierne i Sønderborg. Målingen undersøger både elevernes sociale og faglige trivsel, læringsmiljø, mobning, pres og bekymring, og det er over hele linjen, at gymnasiet viser gode takter.

Dorthe Milling Stjernholm, rektor på Det Blå Gymnasium, vurderer, at resultaterne skyldes flere års intensivt arbejde med - i fællesskab med engagerede elever - at skabe et godt socialt og fagligt miljø med mange forskellige aktiviteter. Endvidere har skolen et godt beredskab med elevcoach og studievejleder samt tilbud fra kommunens Ungecenter, hvis elever viser tegn på mistrivsel.

”Siden sidste trivselsmåling er corona-krisen kommet til, og derfor er fokus på den enkelte elevs trivsel vigtigere end nogen sinde før. Vi er heldigvis godt klædt på til denne opgave”, siger Dorthe Milling Stjernholm.

Camille Feike Friis, formand for elevrådet, er glad for, at de mange sociale og faglige aktiviteter, som eleverne i de forskellige udvalg arrangerer. Aktiviteterne er med til at skabe et godt studiemiljø lige fra begyndelsen af skoleåret, og de har ofte  et særligt fokus på de nye elever.  Senest på det faglige område, hvor eleverne gør en indsats gennem en lektiehjælpsordning, hvor ældre elever står til rådighed, hvis elever har brug for støtte i fagene.

Resultaterne af målingerne finder du på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her: www.uddannelsesstatistik.dk

Tilmeld dig Nyhedsbrevet


* skal udfyldes