Om os

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Tilgængelighed og opdatering

Business College Syd bestræber sig på at offentligheden enkelt og hurtigt skal kunne finde aktuelle oplysninger på institutionens hjemmeside. Derfor har vi oprettet nedenstående liste, så du nemt kan finde den information, du søger. 

Nøgleord

Finder du her på hjemmesiden

Fælles for hele Business College Syd

Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner

Aktuelle uddannelser fremgår af ”Om os”.

Under den enkelte uddannelse finder du uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner

Aktuelt værdigrundlag

Om os/Mission og værdigrundlag

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Om os/Kvalitet og statistik/Pædagogisk praksis

Indsatsområder

Indsatsområder fremgår af direktørens resultatlønskontrakt under ”Om os/Ledelse”

Karaktergivning, fuldførelsestid og fuldførelses­frekvens, overgangs­frekvens til anden uddannelse, overgangs­frekvens til beskæftigelse

Nøgletallene fordelt på uddannelse findes under ”BCSyd/Kvalitet og statistik”

Aktuelle evalueringer

Om os/Kvalitet og statistik

Vedtægter

Om os/Vedtægter, forretningsorden og regnskab

Bestyrelse

Om os/Bestyrelse

Resultatlønskontrakter

Om os/Ledelse

Alle ungdomsuddannelser

Uddannelses­udbud

Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner finder du på hjemmesiden under den enkelte uddannelse

Lokale undervisningsplaner

Lokal undervisningsplan findes under ”Om os/Kvalitet og statistik”

Studie- og ordensregler

Findes under ”Værd at vide”/”Info til elever” under den enkelte uddannelse

Deltagerbetaling

Oplysninger om deltagerbetaling findes under den enkelte uddannelse under ”Værd at vide”/”Info til elever”

Prøver og eksamen

Informationer om eksamen og prøver, herunder fagprøve, findes under ”Værd at vide”/”Info til elever” under den enkelte uddannelse

Kvalitetsudviklingssystem

Om os/Kvalitet og statistik

Nøgletal

Nøgletallene fordelt på uddannelse findes under ”Om os/Kvalitet og statistik”

Handelsgymnasiet - Det Blå Gymnasium

Studieretninger

Findes under ”Det Blå Gymnasium/Studieretninger 2017”

Valgfag

Valgfag fordelt på fagretninger fremgår af ”Det Blå Gymnasium/Studieretninger 2017”

Adgangskrav til videregående uddannelse

Eksempler på videregående uddannelser som de enkelte studieretningsudbud med mulige valgfag giver direkte adgang til fordelt på fagretninger, samt link til Uddannelsesguiden fremgår af ”Det Blå Gymnasium/Studieretninger 2017”

Uddannelsesmål

Uddannelsesmål er beskrevet under ”Det Blå Gymnasium/Værd at vide”. Her finder du også et link til ”Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen”, hvor du finder yderligere informationer om uddannelsen

Studieplaner

Findes under ”Det Blå Gymnasium/Studieplaner”

Optagelse

Findes under ”Det Blå Gymnasium/Værd at vide/Optagelsesprøve”

Individuel kompetencevurdering

Handelsgymnasiet udbyder ikke individuel kompetencevurdering

Fastholdelsesstrategi

Indsatsområder i fastholdelsesstrategien fremgår af ordensregler

HF og gymnasial supplering

Business College Syd udbyder ikke HF og gymnasial supplering

EUD Grund- og hovedforløb

Udlægnings­aftaler

Business College Syd har ingen udlægningsaftaler

Særlige uddannelses­udbud

Oplysninger om evt. særlige uddannelsesudbud findes under ”Om os/EUD og EUX Business”. Skolen har dog p.t. ingen grundforløbspakker eller individuelle uddannelser.

 

Oplysninger om skolepraktik og praktikcenter findes under ”Praktikcenter/ Skolepraktik/samarbejdsaftaler”

Grund­uddannelse for voksne (gvu)

Grunduddannelse for voksne udbydes ikke længere på Business College syd

AMU

Udbudsgodkendelse, udlægningsaftaler og udliciteringsaftaler

Kursus- og kompetencecenter/Om kompetencecenteret/Godkendelser og aftaler

Udbudspolitik

Om os/Politikker/Udbudspolitik

Annoncering og markedsføring

Alle kurser annonceres på ”Kursus- og kompetencecenter/Kursuskatalog”. Annoncering følger reglerne for markedsføring af AMU

Planlagte uddannelses­aktiviteter

Alle kurser annonceres på ”Kursus- og kompetencecenter/Kursuskatalog” senest 8 dage inden, at aktiviteten starter

Deltagerbetaling

Oplysninger om deltagerbetaling findes under ”Kursus- og kompetencecenter/Betingelser og godtgørelser”, samt under det enkelte kursus i kursuskataloget

Særlige uddannelsesforløb

Oplysninger om sammensatte forløb findes under det pågældende forløb under ”Kursus- og Kompetencecenter”. Oplysningerne om sammensatte forløb overholder mål, regler og vilkår for markedsføring

Vejledning om tilmelding

Information om tilmelding via www.efteruddannelse.dk findes under ”Kursus- og kompetencecenter/Betingelser og godtgørelser”

Optagelse

Kriterier, efter hvilke der sker optagelse, i de tilfælde hvor ikke alle tilmeldte ansøgere kan optages, findes under ”Kursus- og kompetencecenter/Betingelser og godtgørelser”

VisKvalitet

Findes under ”Om os/Kvalitet og statistik”, hvortil der linkes fra ”Kursus- og kompetencecenter”