Om os
Kodeks for demokratisk kultur på Det Blå Gymnasium og EUD Business og EUX Business

For at sikre en åben og mangfoldig debat på vores ungdomsuddannelser – Det Blå Gymnasium og EUD & EUX Business – er det vigtigt, at ungdomsorganisationer/organisationer (faglige, politiske etc.) har adgang til vores skole.

Vi ønsker et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring demokrati for herigennem at være med til at sikre, at vores elever får en demokratisk dannelse og deltager aktivt i demokratiet.

Vi stiller plads til rådighed i vores vandrehal og på vores opslagstavler, men skal dog kontaktes førend besøget af hensyn til øvrige aktiviteter i huset, således at alle behandles lige. Dette sker via henvendelse til sekretær Jonna Hollensen, jh@bcsyd.dk eller 7342 5558.

Politiske organisationer vil – i forbindelse med valg - blive indbudt til at deltage i et fællesarrangement. Dette arrangeres af skolens samfundsfagsundervisere.

Kodeks for adgang til Business College Syd
  • Ungdomsorganisationer/organisationer aftaler altid tid og sted med Business College Syd, herunder hvad besøget indebærer (henvendelse til Jonna Hollensen, jh@bcsyd.dk eller 7342 5558)
  • Business College Syd stiller, som udgangspunkt, plads til rådighed i Vandrehallen samt tidspunkt (frikvarter). Dette aftales på forhånd
  • Business College Syd anviser steder (opslagstavler) til ophæng
  • Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen og læringsaktiviteterne eller være i strid med ordensreglerne på Business College Syd
  • Ungdomsorganisationer/organisationer er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter besøg /arrangement
  • Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable
  • De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på Business College Syd, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.