Om os

EUD - grundforløb, hovedforløb & EUX Business

Skolen sikrer den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning. Her kan du læse beskrivelser af de elementer, der indgår i skolens systematiske kvalitetsarbejde.

Elementer i skolens systematiske kvalitetsarbejde

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplaner for øget gennemførelse giver indblik i skolens arbejde med de fire mål for erhvervsuddannelserne.


Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdeting (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle gymnasiets elever. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.

 
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Skolen gennemfører årligt en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Business College Syd.


Fuldførelse

Frafald

Når du har klikket på linket ovenfor, skal du i højre side under ”Institution” vælge "Business College Syd" og dernæst trykke "Apply".


Overgang til uddannelse

Overgang til beskæftigelse


Når du har klikket på linket ovenfor, skal du i højre side under ”Institution” vælge "Business College Syd" og dernæst trykke "Apply".

Karakterbeskrivelser