Om os

Kurser & efteruddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelser

Business College Syd sikrer den faglige og pædagogiske kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning. Her kan du læse beskrivelser af de elementer, der indgår i skolens systematiske kvalitetsarbejde.

Business College Syd undersøger både kursisters og virksomheders tilfredshed med hvert enkelt kursus. Vi anvender det landsdækkende system, Viskvalitet.dk, som er obligatorisk for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er finansieret af staten. Spørgeskemaerne er fælles for alle skoler og uddannelser. Det giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og uddannelser.