Om os

5 gymnasiejobs på Det Blå Gymnasium

Undervisere søges til Det Blå Gymnasium og EUX Business


Det Blå Gymnasium og EUX Business søger dygtige og engagerede undervisere med en fagrelevant kandidatgrad til at varetage undervisningen i spansk, IT/informatik, matematik, tysk, historie, samfundsfag og dansk (EUX), som en kombination af fagene eller med andre fag i gymnasiepakken. Ansættelse er fra 1. august 2019, evt. senere.

Jobindhold

 • Undervisning inden for rammerne af fagene
 • Undervisning i tværfaglige projekter
 • Udvikling i samarbejde med afdelingens øvrige  undervisere


Vi lægger vægt på

 • at du har en relevant, videregående uddannelse på kandidatniveau
 • at du har erhvervserfaring
 • at du har lyst til at arbejde med unge mennesker mellem 15 og 19 år
 • at du brænder for at formidle og inspirere, og at du har lyst til at ”være på” i en undervisning, hvor du og dine kolleger har et fælles mål om at skabe effektiv læring
 • at du evt. har pædagogikum

 

Om os

Det Blå Gymnasium og EUX Business er dele af uddannelsesinstitutionen Business College Syd som -  foruden ungdomsuddannelser - tilbyder efteruddannelse og kurser inden for det businessfaglige område.

Sønderborg er hjemsted for vores ungdomsuddannelser, og Mommark på Als for vores landsdækkende hovedforløbsskole med skolehjem og størstedelen af vores kurser og efteruddannelse med 30.000 overnatninger årligt. Vi er 150 medarbejdere og byder årligt velkommen til 6.500 deltagere/1000 årselever på vores uddannelser og kurser.

Det Blå Gymnasium har pt. 16 klasser fordelt på 5 studieretninger på 3 årgange. Vi har studieretninger inden for matematik, økonomi, innovation, marketing og en internationale linje. Vi har ca. 400 elever og der er 35 fastansatte undervisere. EUD & EUX Business uddanner inden for kontor, detail og handel og har ca. 100 elever.

Kollegialt fællesskab med eleven i centrum
På Det Blå Gymnasium i Sønderborg er vores mål, at vi som kolleger i fællesskab giver de studerende tre begivenhedsrige år med et godt socialt og fagligt udfordrende studiemiljø. Sammen med deres klassekammerater skal de studerende have en oplevelse for livet samt en blå hue og studentereksamen, som giver dem de bedste muligheder for at søge ind på de videregående uddannelser.

Sådan søger du

Vi beder dig om at sende din ansøgning elektronisk til jh@bcsyd.dk (Jonna Hollensen), så den er os i hænde senest den 3. juni 2019. Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. Der er tale om en fastansættelse eller ansættelse som timelærer, hvor timetallet afhænger af fagkombinationen. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge stillingen.

Velkommen til Sønderborg

Har du ikke hørt om Sønderborg, anbefaler vi dig at læse mere om vores skønne hjørne af Danmark. Læs mere om Sønderborg
 


Mommark søger underviser, sportsentusiast og aktiv idrætsudøver til undervisning i salg

Mommark Handelskostskole, en landsdækkende hovedforløbsskole smukt beliggende i Sønderjylland, søger en erfaren underviser til salgsfaget, som i stigende grad har vores eksisterende og nye kunders interesse. Skolens profil med fysisk læringsaktiviteter og vores kundeportefølje gør, at vi søger en underviser, som er aktiv idrætsudøver og interesserer sig for sport, og som gerne har erfaring fra specialvarehandlen og gerne inden for sport og fritid.

Om jobbet

De primære opgaver er at udvikle, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i samarbejde med et team af andre undervisere samt bidrage til kundepleje og til at udbygge vores kundekreds og opgaveportefølje. Afhængig af baggrund, kan undervisningsopgaverne være på flere niveauer. Du skal først og fremmest undervise på hovedforløbets specialer, dvs. salgsassistentuddannelsen og inden for B2B-handel, men også på andre formelle uddannelsesforløb som AMU-kurser og akademiuddannelser samt virksomhedstilpassede undervisnings- og udviklingsaktiviteter.

I jobbet skal du bruge din interesse for sport og idræt til at tilrettelægge og gennemføre anderledes, brancherettet undervisning og fysiske læringsaktiviteter, som efterspørges af både praktikvirksomheder og elever.

Vores kunder rekrutterer motiverede og ambitiøse elever, og elevuddannelsen har virksomhedernes bevågenhed. Virksomhedernes oplæringsansvarlige, ledelse og HR-afdelinger stiller store krav til samarbejdet omkring udviklingen af deres talenter. Der er kontinuerligt fokus på, at vi udvikler uddannelserne og os selv pædagogisk og fagligt, så vi imødekommer nuværende og potentielle kunders behov og ønsker. På skolen er der konkrete strategiske udviklingsprojekter i pipeline, som involverer salg.

Krav til ansøger

Du er den ideelle kandidat, når du

 • har flere års erfaring inden for salg - gerne inden for specialvarehandlen og gerne inden for sport og fritid
 • har erfaring som oplæringsansvarlig, underviser eller coach
 • brænder for at undervise og formidle viden samt understøtte deltagernes læring og deres udfordringer med at omsætte det lærte til værdiskabende praksis
 • har en pædagogisk diplomuddannelse (PD)
 • formår at tilpasse kommunikationen til forskellige målgrupper: fra en meget praksisorienteret tilgang til en mere teoretisk baseret vidensformidling
 • har en relevant faglig uddannelsesbaggrund, gerne suppleret med relevant efteruddannelse
 • er fleksibel og forandringsparat og trives med en vis grad af uforudsigelighed i hverdagen og med opgaver af både enkel og kompleks karakter
 • har opdaterede IT-kompetencer og interesse i nye digitale løsninger
 • er aktiv idrætsudøver og har interesse i sport
 • formår at opbygge og vedligeholde stærke relationer til interne og eksterne interessenter dvs. kolleger, elever og virksomheder


Skriv i din ansøgning, hvordan du lever op til disse krav. Selvom du ikke opfylder samtlige punkter, hører vi alligevel gerne fra dig, hvis du opfylder den generelle stillingsprofil.

Om Mommark Handelsskole

Mommark Handelskostskole er en landsdækkende hovedforløbsskole. Virksomheder fra hele Danmark, Grønland og Færøerne sender deres elever på skoleophold i Mommark. Skolen er specialiseret i at tilbyde kædevirksomheder og brancher skræddersyede elevuddannelser og efteruddannelse.
Dagligdagen på Mommark Handelskostskole bærer præg af, at eleverne spiser, bor og har deres fritid på skolen, hvilket giver stedet et hjemligt og familiært præg, som underviserne er en vigtig del af. Skolen har spændende faciliteter til både indendørs og udendørs fysisk aktiviteter og læring.

Formalia

Ansættelse sker i henhold til ansættelsesvilkår indgået mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Helle Guldhammer Kristensen, på mail hgk@bcsyd.dk eller på mobil 23 39 22 87.

Vi beder dig om at sende din ansøgning til jh@bcsyd.dk. Ansøgningsfristen er 1. juli 2019. Vi indkalder løbende til samtaler.

Tiltrædelse er den 1. september 2019 eller snarest derefter. Ansættelsessamtaler finder sted på Business College Syd i Mommark, Mommarkvej 374, 6470 Sydals.


Rengøringsassistent til Mommark Handelskostskole

Da en af vores dygtige og loyale medarbejder har valgt at gå på pension, søger vi en ny medarbejder til vores rengøringsteam i Mommark

Ansættelsestidspunkt er pr. 5. august 2019 eller efter nærmere aftale.


I skolens rengøringsteam er du en central serviceperson.
Du er positiv og har stor interesse i at vise faglig stolthed og engagement, både i den kvalitet af rengøring, som er visuel, men også i forhold til den kontakt, som du har til kunder og kursister.

En kontakt, der skaber forståelse for den historie vi har i Mommark, hvor alle er med til at skabe værdi for kunder og kursiser, og derved for skolen.

Som medlem af rengøringsteamet har du en funktion med stor grad af selvbestemmelse i det daglige arbejde og ud fra de rammer, som vi sammen har sat.

Stillingen er normeret til 30 timer pr. uge.

 • Arbejdet er fortrinsvis morgenarbejde.
 • Der er tale om en 5 dages arbejdsuge.
 • Du indgår i rengøringsteamet, hvor du får 4 dygtige kolleger.


Det er en fordel, at du har eget transportmiddel, da der ikke er offentlig transport til Mommark på alle tidspunkter af døgnet.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved at henvende dig til Service- og køkkenchef Hans Henrik Mikkonen Holm, enten pr. mail hhh@bcsyd.dk, eller på telefon 20 22 13 96.

Vi beder dig om at sende din ansøgning til Business College Syd, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg, att. Jonna Hollensen, eller elektronisk til jh@bcsyd.dk, så den er os i hænde senest den 14. juni 2019.  

Ansættelsessamtaler afholdes i Mommark den 24. og 25. juni 2019.

Business College Syd er en moderne og fagligt bred skole, der har flere ungdoms- og erhvervsuddannelser samt en kursusafdeling.

Vi er organiseret på 2 lokationer. Den ene i Sønderborg på Sdr. Landevej 30, hvor Det Blå Gymnasium og EUD & EUX Business har til huse. Den anden i Mommark med Hovedforløb og Efter-/videreuddannelse. Vi er tilsammen 150 medarbejdere og har ca. 6.500 elever og kursister årligt.