Om os

Ledige stillinger på Business College Syd

Business College Syd ønsker at tiltrække og fastholde de mest talentfulde og bedst kvalificerede medarbejdere. Vi har fokus på at skabe attraktive og udviklende karrieremuligheder og samtidig skabe grobund for ekspertise og kvalitet.

Business College er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der stimulerer innovation, originalitet og lysten til at eksperimentere. Vi understøtter den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder ved at etablere et læringsmiljø, som fremmer videndeling, jobudvikling og samarbejdsformer som teams, netværk og projekter.

Vores personalepolitik tager udgangspunkt i det hele menneske, hvorfor vi også tilbyder en arbejdsplads, der tilstræber et ordentligt arbejdsmiljø og en tilfredsstillende balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Stillingstyper på Business College Syd

Stillinger på Business College Syd kan deles op i følgende hovedkategorier:

  • Undervisere til Det Blå Gymnasium, EUD & EUX Business, Merkantilt Hovedforløb og Kursus- og Kompetencecenter
  • Teknisk og administrativt personale (TAP)


Undervisere på Det Blå Gymnasium og EUX Business skal have en formelt godkendt, fagrelevant kandidatuddannelse, fx cand.it., cand.merc. eller cand.mag. 
Undervisere på EUD Business skal have omfattende erhvervserfaring og branchekendskab inden for enten detail, handel eller kontor.
Undervisere på Merkantilt hovedforløb skal have omfattende erhvervserfaring og brancheuddannelse inden for relevant branche.
Undervisere på Kursus- og Kompetencecenter skal have omfattende erhvervserfaring og relevant uddannelse.

TAP-stillinger findes både i fælles og lokale enheder og kan overordnet set deles op i tre hovedkategorier: Stillinger med akademisk uddannelse, stillinger med kontoruddannelse og stillinger med teknisk uddannelse inden for bygningsservice, køkken og rengøring. 

Løn- og ansættelsesvilkår på Business College Syd

Business College Syd er en statsinstitution og ansætter efter gældende overenskomster i den danske stat. Du kan læse mere om, hvilke overenskomster vi ansætter efter og øvrige ansættelsesvilkår, såsom ferie/fravær, pensionsordninger, barsel m.m. i publikationen ”Ansættelse i staten”.

Løn fastsættes - jf. Finansministeriets lønoversigt - og der er mulighed for forhandling af lokale tillæg.

I vores stillingsopslag kan man se, hvilken overenskomst den pågældende stilling er underlagt samt hvilken lønskala stillingen bliver indplaceret på.

Ledige stillinger på Business College Syd

Ledige stillinger kan ses her på hjemmesiden og Jobnet samt eventuelt faglige jobportaler.

Uopfordrede ansøgninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i Business College Syd som arbejdsplads. Skriv til os om din baggrund og hvor og hvordan du ser dig selv hos os. Send din mail til bcsyd@bcsyd.dk.