Om os

Mission og værdigrundlag

 Fælles værdier og centrale kerneværdier i en helhedstænkning

Fælles pædagogisk praksis

Mission

Vi uddanner til virkeligheden

Vision
Fælles værdier for Business College Syd

Værdierne udtrykker Business Colleges Syds identitet og har et klart uddannelsesafsæt.

Uddybning af værdier og deres betydning for skolen.
En forudsætning for det daglige arbejde er, at vi som skole har energi og oplever begejstring i dagligdagen.

Drivkraft, som giver os energi

- Fællesskab (kultur og sociale kompetencer)
- Faglighed (kvalifikationer og kompetencer)
          Fag-faglighed
          Pædagogisk og didaktisk faglighed
          Forretningsmæssig faglighed
          Relationskompetencer
- Forskellighed (personlighed, fag-faglige kompetencer, mv.)

Arbejdsopgaver, samarbejde og kommunikation skal være præget af

- ansvar, dialog og respekt

Vi har valgt 4 centrale kerneværdier. Disse værdier afspejler en helhedstænkning, der tilsammen afspejler identiteten for den samlede skoles virksomhed:

  • Kreativitet – vi tænker nyt og arbejder legende og intuitivt. Vi er innovative, åbne og har mod til at afprøve, eksperimentere og iværksætte
  • Læring – vi reflekterer over, kommunikerer om og udfordrer egen og elevernes læring. Vi arbejder bevidst med dialog, feedback og konstruktiv kritik for derigennem at skabe ny indsigt og omsætte det lærte til værdiskabende praksis
  • Udvikling – vi udvikler medarbejdere, aktiviteter, uddannelser og organisationen med afsæt i markedets nutidige og fremtidige behov og muligheder
  • Praksisnærhed – vi tilrettelægger praksisorienterede aktiviteter i tæt samspil med elever, kunder, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere

Ud over at vi prioriterer fællesskab, faglighed og forskellighed, så er det også vigtigt for os at måden, vi er sammen på, er præget af ansvar, dialog og respekt. Disse 3 værdier er med til at sikre, hvordan vi er sammen i hverdagen og er samtidig vigtige for den kvalitet og tilgang, vi har til vores arbejdsopgaver, samarbejde og kommunikation.