Om os
Ny multihal til Business College Syd i Mommark udbydes i fagentreprise

Arbejdet udbydes som indbudt licitation med følgende tidsplan:

  • 16.12.2019 – Udbudsmaterialet sendes ud
  • 10.1.2020 kl. 12 – Fælles besigtigelse af de eksisterende forhold
  • 20.1.2020 – Sidste frist for spørgsmål/svar
  • 24.1.2020 kl. 11 – Licitation
  • 7.2.2020 (senest) – Udstedelse af kontrakt
  • 16.3.2020 (senest) – Opstart af arbejder
  • 13.11.2020 (senest) – Aflevering af alle arbejder

 

Business College Syd har i dette konkrete udbud vurderet, at anvendelsen af sociale klausuler (klausuler om lærlinge- og praktikpladser) ikke vil være proportionelt med de enkelte fagentreprisers størrelse.

Alt udbudsmaterialet er sendt til de indbudte entreprenører via Business College Syds totalrådgiver, arkitekterne Blaavand & Hansson.

Det samlede udbudsmateriale kan tilgås via dette link

De indbudte entreprenører kan rekvirere password til udbudsmateriale hos Rikke Mikkonen Holm.