Om os

Vi er UNESCO Verdensmålskole

Business College Syd er udnævnt til UNESCO Verdensmålskole

Business College Syd er en af de første erhvervsskoler i Danmark, som bliver en del af UNESCO-netværket. Det er en stor anerkendelse af det arbejde, skolen allerede gør i dagligdagen for at sætte fokus på globalt medborgerskab og bæredygtighed.

Vi uddanner til virkeligheden og vi har fokus på de merkantile områder, men vi vil også gerne være kendt for at undersøge, hvordan bæredygtighed, globalt medborgerskab og god forretning kan gå hånd i hånd. Det tror vi nemlig kan være med til at sikre vores skoles fremtid i konkurrencen om elever og kursister både lokalt i Sønderborg og nationalt i Mommark.

Allerede i dag er der undervisere, som inddrager verdensmålene i undervisningen bl.a. i samfundsfag og innovation, og i indkøbs- og servicefunktionerne er der projekter i gang, som relaterer sig til bæredygtig udvikling.

Fremadrettet vil vi sætte endnu mere fokus på bæredygtig udvikling til glæde for både elever, erhvervsliv og vores fælles jordklode.