Praktik & Vejledning
Praktikcenter

Business College Syd er Praktikcenter for uddannelserne handel, detail og kontor. Der er tale om en uddannelsesgaranti ved optagelse i skolepraktik, såfremt eleven forgæves har forsøgt at finde en elevplads inden for handel, kontor eller detail.

Praktik & Vejledning arbejder med den samlede praktikpladsformidling (LOP). Service og vejledning af både virksomheder og elever inden for alle merkantile uddannelser og specialer.


Kontakt

Gitte Schmidt Afdelingsleder, Praktik og vejledning gs@bcsyd.dk
Heidi Bøttern Svedborg Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7925 hs@bcsyd.dk
Knud Ernst Pedersen EUD- og EUV-vejleder Tlf. 7342 5570 kep@bcsyd.dk
Tina Thiim Jensen Uddannelsessekretær tij@bcsyd.dk