Praktik & Vejledning
For elever

Har du forgæves søgt praktikplads, så har du uddannelsesgaranti, og du kan gennemføre uddannelsen i skolepraktik.

Praktik & Vejledning på Business College Syd
Vi arbejder med den samlede praktikpladsformidling (LOP). Vi servicerer og vejleder både din virksomhed og dig, som er elev inden for alle merkantile uddannelser og specialer.

Aktivt søgende
Du kan oprettes som ”aktivt søgende” ved at sende en mail til Tina Thiim Jensen på tij@bcsyd.dk. I mailen skal du oplyse

  • navn
  • cpr.nr.
  • adresse og postnummer
  • e-mail-adresse (du skal tjekke e-mail dagligt)
  • telefonnummer
  • ansøgning (som du vil søge job med)
  • CV(fyldestgørende og opdateret)
  • branche, du søger job inden for, fx handel og el /kontor og økonomi


Når du er oprettet som aktivt søgende, får du mulighed for hjælp til følgende:

Jobopslag
Du får tilsendt de jobopslag gratis, som skolen modtager pr. mail.

Facebook
Du kan gratis få nyheder om jobopslag på skolens facebookside, som hedder: ”Praktikpladser BCSyd”

 

Kontakt

Lotte Mostrøm Frandsen Uddannelses- /lære- og praktikpladskonsulent Tlf. 7340 7976 lof@bcsyd.dk
Tina Thiim Jensen Uddannelsessekretær tij@bcsyd.dk