Praktik & Vejledning
For virksomheder

Vi vejleder omkring valg af uddannelse og speciale med udgangspunkt i jeres virksomhed. Vi er også behjælpelige med papirgangen.

Kontakt os for at få en aftale om et møde i virksomheden.

Kontakt

Gitte Schmidt Afdelingsleder, Praktik og vejledning gs@bcsyd.dk
Heidi Bøttern Svedborg Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7925 hs@bcsyd.dk
Knud Ernst Pedersen EUD- og EUV-vejleder Tlf. 7342 5570 kep@bcsyd.dk
Tina Thiim Jensen Uddannelsessekretær tij@bcsyd.dk