Praktik & Vejledning
Skolepraktik

Gennem uddannelsesgarantien og ved optagelse i skolepraktik, vil Praktikcentret arbejde for at fastholde så mange som muligt i uddannelse efter afsluttet EUD Business eller EUX Business.

Den primære opgave for Praktikcentrets medarbejdere er at få eleven så hurtigt som muligt i en ordinær uddannelsesaftale ved et restlæreforhold. Evt. forinden ved delaftale eller korte aftaler kombineret med ophold i Praktikcentret.

Vejledning og optagelse i skolepraktik
Skolepraktik er et tilbud om uddannelsesgaranti ved skolepraktik til

  • Elever med bestået grundforløb (EUD Business eller EUX Business), hvis det ikke er muligt selv at finde et praktiksted
  • Elever, der – uforskyldt - har mistet deres elevplads.


Intensiv indsats for opnåelse af ordinære aftaler

  • Kontakt til godkendte virksomheder, der ikke har elever
  • Kontakt til ikke-godkendte virksomheder inden for handelsbranchen
  • Brug af hovedforløbets netværk på Mommark Handelskostskole
  • Partnerskabsaftale i et netværk med Sønderborg Kommune og EUC Syd
  • Samarbejde med VEU-Centret
  • Elementer fra uddannelsen i SIMU-virksomhed
  • Virksomhedslagt praktik (VFP) *)


*) Virksomhedsforlagt praktik betyder, at du bliver "udlånt" til et rigtigt firma, hvor du varetager almindelige elevfunktioner i en periode. Du har pligt til at modtage en anvist praktikplads som VFP.
 

Kontakt

Gitte Schmidt Afdelingsleder, Praktik og vejledning gs@bcsyd.dk
Heidi Bøttern Svedborg Uddannelsessekretær Tlf. 7340 7925 hs@bcsyd.dk
Knud Ernst Pedersen EUD- og EUV-vejleder Tlf. 7342 5570 kep@bcsyd.dk
Tina Thiim Jensen Uddannelsessekretær tij@bcsyd.dk